Interia wzmacnia i reorganizuje sprzedaż reklamy

W związku z wprowadzeniem nowej strategii sprzedażowej, Interia wchodzi w 2007 rok z własnym autonomicznym działem sprzedaży reklam.

Dotychczas sprzedaż reklamy na portalu Interia.pl odbywała się w ramach umowy o sprzedaż reklam z firmą Broker FM, która wygasa z końcem roku. Zespół działu sprzedaży został zreorganizowany, zatrudniono dodatkowe osoby,
zmianie uległa dotychczasowa struktura funkcjonowania działu.

„Zmiany podyktowane zostały koniecznością dostosowania sposobu zarządzania działem reklamy do potrzeb rynku, tak aby odpowiednio wykorzystać jego potencjał” – powiedział Tomasz Przybyłowicz, Dyrektor Działu Sprzedaży Interia.pl.

Na początku przyszłego roku dział sprzedaży INTERIA.PL planuje wprowadzenie nowych produktów reklamowych, przygotowanych zgodnie z oczekiwaniami rynku. Oprócz nowego cennika reklamowego, do dyspozycji klientów przygotowane
zostaną dodatkowe formy reklamowe, uwzględniające zachodzące w portalu zmiany.

Dodaj komentarz