GSM 1800 bez przetargu?

5 lipca 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska nie wyklucza, że przyznanie częstotliwości dla telefonii komórkowej GSM 1800 może odbyć się bez przetargu, ponieważ jest tylko jeden zainteresowany – PTK Centertel.

Pierwszy przetarg na częstotliwości GSM 1800 nie został rozstrzygnięty, bowiem żaden z oferentów (Polkomtel, Netia Mobile i PTK Centertel) nie uzyskał wymaganego minimum punktów. Zwycięzcą drugiego przetargu została Telekomunikacja Kolejowa oferując łącznie 510 mln złotych, jednak właściciele TK nie zgodzili się na wystąpienie przez operatora do UKE o przyznanie częstotliwości.

„Ponieważ jest tylko jeden zainteresowany tą częstotliwością, to teraz będziemy raczej przypominać, że jest GSM 1800 i jeśli nikt więcej się nie zgłosi, to on ma prawo dostać go bez przetargu. Albo operatorzy naprawdę nie są zainteresowani tym przetargiem, albo czekają na ruch prezesa UKE. Jednak, jeśli poczują się pokrzywdzeni i zgłoszą sprzeciw, to będę musiała ogłosić przetarg” – powiedziała Anna Streżyńska.

Według dotychczasowych planów UKE, rozpisanie trzeciego przetargu na wolne częstotliwości ma nastąpić pod koniec lipca, zaś na jego roztrzygnięcie należałoby czekać do końca bieżącego roku.