Eksperci Symanteca przeprowadzą analizę zabezpieczeń w siedzibie klienta

Firma Symantec przedstawiła inicjatywę pt. „Program Analizy Zagrożeń Komputerowych” (Cyber Threat Analysis Program, CTAP). Zapewnia ona dostęp do jednej z największych komercyjnych baz danych dotyczących luk w zabezpieczeniach oraz informacji o zagrożeniach komputerowych. Firma Symantec umożliwia taki dostęp za pośrednictwem wykwalifikowanych analityków pracujących w siedzibie klienta, co pozwoli na poprawę stanu bezpieczeństwa przy jednoczesnym zwiększaniu możliwości przeciwdziałania zagrożeniom.

Program CTAP przedstawia klientom szeroki obraz zagrożeń i zapewnia
zasoby umożliwiające skuteczne zarządzanie ryzykiem. Wykorzystując
światowe repozytoria firmy Symantec oraz Globalną Sieć Wywiadowczą,
analitycy oferują klientom dostęp do kompleksowego zakresu informacji,
takich jak:

  • dane dotyczące ataków, luk w zabezpieczeniach i destrukcyjnego kodu
  • dane dotyczące ataków typu „phishing”, spamu, programów typu „spyware” i „adware” oraz wirusów
  • dane dotyczące komputerowej gospodarki czarnorynkowej i sieci serwerów pułapkowych
  • społeczność analityków programu analizy zagrożeń komputerowych firmy Symantec
  • laboratoria badawcze i wsparcie techniczne
  • analizy i raporty dotyczące środowiska komputerowego

Analitycy firmy Symantec działający w ramach programu CTAP zestawiają
dane nt. infrastruktury informatycznej klienta wraz z wewnętrznymi
systemami i bazami danych w celu szybkiej identyfikacji zagrożeń
bezpieczeństwa, określenia charakteru ataków oraz opracowania środków
zaradczych. Dogłębna analiza obejmuje cztery kluczowe obszary: dane
dotyczące środowiska wirtualnego, analizę operacji sieciowych i
destrukcyjnych kodów oraz gromadzenie dowodów.

Globalna Sieć Wywiadowcza firmy Symantec zajmuje się obsługą dużych baz
danych zawierających informacje gromadzone na całym świecie w celu
identyfikacji nowych zagrożeń, opracowywania sposobów ochrony i
dystrybucji rozwiązań. Sieć rejestruje dane wywiadowcze dotyczące
zabezpieczeń z całego świata. Dzięki temu analitycy z firmy Symantec
dysponują znakomitymi możliwościami identyfikacji i analizowania
aktualnych tendencji ataków, aktywności destrukcyjnego kodu, działań
typu „phishing” i spamu w celu zapewnienia ochrony oraz dostarczenia
rzetelnych opinii. Firma Symantec obsługuje 11 centrów Security
Response i wykorzystuje 240 000 czujników ataku na potrzeby śledzenia
destrukcyjnych działań.

Program analizy zagrożeń komputerowych firmy Symantec jest już
dostępny. Ceny są ustalane na podstawie liczby analityków programu CTAP
w firmie. Więcej informacji znaleźć można pod tym adresem.

Dodaj komentarz