ITbiznes

Nowe technologie w biznesie

Średnia wartość sporu w e-sądzie arbitrażowym Ultima Ratio wzrosła o 1000%

Do sieci przenoszą się obecnie także sądy. Ultima Ratio Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej rozpatruje coraz więcej spraw, a średnia wartość przedmiotu sporu wzrosła z 11 tys. zł  do 103 tys. zł. Jest to efekt pandemii i związanych z nią wydłużających się kolejek w sądach powszechnych.

Cały czas rośnie również  liczba zapisów na sąd polubowny Ultima Ratio w umowach, a także liczba adwokatów i radców prawnych, którzy swoim klientom podsuwają e-arbitraż jako szybką i pewną alternatywę dla sądów powszechnych. Zamiast kilkudziesięciu miesięcy, na wyrok czeka się jedynie kilka tygodni, a to niezmiernie ważne w dzisiejszych, covidowych czasach.

Arbitraż to sąd prywatny, który zgodnie z prawem i wolą stron zastępuje sąd państwowy. Jest tańszy niż tradycyjne formy rozwiązywania sporów, a dodatkowo mniej sformalizowany, więc znacznie szybszy. Ultima Ratio podaje na swojej stronie internetowej, że średni czas trwania postępowania arbitrażowego wynosi zaledwie 17 dni. Koszty postępowania są natomiast, według wyliczeń e-sądu, nawet o 70% niższe niż koszty postępowania prowadzonego przed sądem powszechnym. Dzięki e-arbitrażowi rozwiązywanie sporów można przenieść całkowicie do świata wirtualnego, co jest szczególnie istotne obecnie, w dobie pandemii, gdy staramy się ograniczać kontakty bezpośrednie.

lady justice 2388500 1280

Pierwszy w Polsce sąd elektroniczny

Ultima Ratio jest pierwszym w Polsce polubownym sądem działającym wyłącznie online. Wszystkie czynności od złożenia pozwu, przez przedstawienie materiału dowodowego, po wydanie wyroku wykonywane są za pośrednictwem specjalnej, bezpiecznej platformy cyfrowej. Elektroniczny sąd arbitrażowy rozpoznaje sprawę niezależnie od tego, czy dłużnik zdecydował się wziąć w niej udział, czy nie. Po wydaniu wyroku, strony powinny niezwłocznie go wykonać. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z prawem wyrok sądu arbitrażowego ma taką samą moc prawną, jak wyrok sądu państwowego, po nadaniu mu klauzuli wykonalności. Można go wówczas oddać do komornika.

Ultima Ratio rozpoczął działalność 25 kwietnia 2019 roku. Rozpatruje spory wynikające z umów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami będącymi uczestnikami rynku finansowego, zakładami ubezpieczeń, operatorami telefonii komórkowej, operatorami telewizji kablowych, dostawcami mediów oraz podmiotami obracającymi wierzytelnościami z umów z zakresu rynku finansowego, ubezpieczeń, telefonii komórkowej, telewizji kablowej i dostawy mediów.

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x