Crowley operatorem wirtualnym dzięki MNI

MNI podpisała kolejną umowę partnerską dotyczącą stworzenia dedykowanego brandu mobilnego, tym razem dla Crowley Data Poland, z wykorzystaniem możliwości i infrastruktury Operatora Wirtualnego.

Crowley będzie świadczył usługi pod własną marką. Spółka planuje uruchomienie sprzedaży usług mobilnych na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2008 roku. Oferta kierowana będzie wyłącznie do klientów biznesowych, w szczególności małych i średnich firm.

Spółka MNI we własnym zakresie zapewni obsługę klienta na poziomie CRM, będzie też oferowała własną numerację oraz pełen zakres funkcjonalności MNP (możliwość przenoszenia numerów). Abonenci usług mobilnych MNI będą mieli zapewniony dostęp do takich usług jak m.in. roaming międzynarodowy, transmisja danych, SMS/MMS, a także usług z wykorzystaniem sieci 3G. MNI we własnym zakresie zapewni niezbędne platformy i infrastrukturę do zarządzania usługami oraz relacjami z abonentami, w tym platformy do usług dodanych we wszystkich wymaganych technologiach.

Abonenci MNI będą mieli zapewniony dostęp do wszystkich usług dodanych oferowanych zarówno przez MNI, jak i wszystkich dotychczasowych oraz przyszłych dostawców PTK Centertel. W ramach posiadanych funkcjonalności platformy Pre-Paid, MNI oferować będzie usługi zarówno w modeli Pre-Paid jak i Post-Paid.

Dodaj komentarz