BSA: UKE przyjrzy się opóźnieniom

Do Urzędu Komunikacji Elektronicznej napływają skargi dotyczące szybkości przełączania dotychczasowych abonentów Neostrady na usługi BSA.

W trakcie implementacji BSA mają miejsce negatywne zjawiska, w dużym stopniu mogące niweczyć podstawowy cel przyjętej regulacji, czyli zapewnienie korzyści dla użytkowników końcowych.

Nieprawidłowości te często skutkują sytuacją, w której abonent po rozwiązaniu umowy z TP nie może doczekać się rozpoczęcia świadczenia usługi przez operatora alternatywnego, ma problemy z uzyskaniem podstawowych informacji dotyczących zgłaszanych problemów i reklamacji.

Sytuacja ta zmusza Prezesa UKE do pilnego podjęcia działań przysługujących mu z mocy Prawa telekomunikacyjnego, mających na celu ochronę interesów użytkowników końcowych. W związku z powyższym, w najbliższym czasie przeprowadzone zostaną postępowania wyjaśniające lub kontrolne i w zależności od ich wyników podjęte zostaną inne działania interwencyjne w stosunku do przedsiębiorców telekomunikacyjnych zaangażowanych w realizację usług świadczonych na podstawie oferty BSA.

Dodaj komentarz