Bez simlocka, ale z gwarancją

Zdjęcie simlocka z telefonu działającego w sieci Plus nie powoduje już utraty gwarancji – podobne decyzje będą też zapewne musieli podjąć pozostali operatorzy.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzucił Polkomtelowi „naruszanie zbiorowych interesów klientów” po otrzymaniu skargi jednego z abonentów sieci, któremu nie uznano gwarancji ze względu na zniesienie blokady telefonu na działanie tylko w jednej sieci.

A sąd antymonopolowy uznał, że operator sieci Plus nie może odmówić klientom prawa do naprawy gwarancyjnej telefonu kupionego w promocji i odblokowanego przed wygaśnięciem umowy. Polkomtel dostosował się do decyzji sądu zmieniając zapis w umowach.

„Dodaliśmy fragment, z którego wynika, że klient traci gwarancję, tylko jeśli wada aparatu powstała w związku z usunięciem blokady” – powiedziała rzecznik Pokomtela, Elżbieta Sadowska.

Do takiego rozwiązania nie jest przekonana Polska Telefonia Cyfrowa, która uważa je za niesprawiedliwe. „W zamian za blokadę operator dopłaca do każdego telefonu. Jeśli klient się na takie warunki nie godzi, może kupić aparat bez blokady po rynkowej cenie” – oświadczył Maciej Rogalski, zastępca dyrektora działu prawnego PTC.

Przedstawiciel PTC podkreślił, że wyrok sądu dotyczy tylko Polkomtela i nie jest wiążący dla jego sieci. Nie wykluczył jednak, że podobne zmiany będą musieli wprowadzić także pozostali operatorzy.

Sąd wydał orzeczenie w jeszcze jednej sprawie dotyczącej Polkomtela. UOKiK chciał, by abonenci Polkomtela mogli bezkarnie zerwać umowę, jeśli w trakcie jej obowiązywania operator zmieni regulamin. Sąd przychylił się do opinii UOKiK, ale Polkomtel złożył apelację.

Dodaj komentarz