Będą opłaty za odbieranie połączeń?

Komisja Europejska przygotowuje projekt nowych cenników – operatorzy grożą, że ich wprowadzenie zmusi ich do pobierania opłat za odbierane połączenia.

KE planuje zmniejszyć opłaty za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych. Dziś stawki te wynoszą od 2 do 20 eurocentów, w Polsce jest to niemal 12 eurocentów. Celem KE jest wymuszenie obniżenia tych stawek do 1–2 eurocentów za minutę.

MTR – czyli opłaty za zakańczanie połączeń – to obecnie około 20% przychodów polskich sieci komórkowych. Zredukowanie przychodów może poważnie zachwiać finansami operatorów.

„Na razie mało wiemy o pomyśle KE, ale możliwe, że europejscy operatorzy nie zdecydują się na wprowadzenie opłat za przyjęcie rozmowy, bo spowodowałoby to spadek ruchu w sieci” – mówi Krzysztof Kaczmarczyk, analityk Deutsche Securities.

Dodaj komentarz