ATM: spółka dostarczy sygnał platformie ipla

19 lutego 2009 0 przez Grzegorz Pietrzak

Firma ATM S.A została wybrana przez Redefine Sp. z o.o. jako dostawca usług związanych z dystrybucją sygnału wideo (usługi ATM CDN oraz ATM Storage). W ramach zawartej na okres trzech lat umowy ATM rozprowadza sygnał do blisko 1,2 miliona użytkowników ipla – interaktywnej platformy rozrywkowej. Na dzień dzisiejszy ATM obsługuje już 10 tysięcy jednoczesnych strumieni, zaś ruch z rozproszonych na terenie kraju serwerów osiąga 3 Gb/s.

 

ATM S.A. posiada największą i najbardziej efektywną sieć typu CDN
(Content Delivery Network) na terenie Polski, co sprawia, że może
podjąć się świadczenia wysoko profesjonalnej transmisji sygnału wideo w
internecie. Rozproszona architektura platformy dystrybucji eliminuje
problem tzw. wąskiego gardła systemu i umożliwia przesyłanie obrazu
także w jakości HD. Platforma dystrybucji zarówno w aspekcie
infrastrukturalnym, jak i aplikacyjnym jest autorstwa i własnością ATM
co umożliwia także dokonywanie bieżących modyfikacji wychodzących na
przeciw oczekiwaniom klientów i użytkowników końcowych systemu. Dzięki
ATM projekt ipla nie jest obciążony koniecznością inwestycji w
kosztowny sprzęt, łącza i oprogramowanie. Rozliczenia dokonywane są w
modelu usługowym.