ATM skorzysta z pętli TP

7 lipca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

ATM podpisał z Telekomunikacją Polską SA umowę „o dostępie do pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych”.

Zaowocuje to stworzeniem przez ATM nowej oferty usług. Firma ma już opracowane koncepcje i przygotowane projekty serwisów opartych na szerokopasmowym dostępie do Internetu. Wszystkie planowane usługi są atrakcyjne cenowo, przy zachowaniu satysfakcjonującego poziomu jakości, a adresowane głównie do małych i średnich przedsiębiorstw.

ATM — oferujący usługi operatorskie pod marką ATMAN — będzie mógł korzystać z łączy TP SA i świadczyć usługi szybkiego dostępu do Internetu w technologii xDSL.

Dostęp do pętli abonenckiej pozwoli także na szersze udostępnienie przez ATMAN atrakcyjnej cenowo usługi WAN VPN, o którą rozszerzony zostanie outsourcingowy pakiet inONE, stworzony specjalnie dla rynku MSP.