Aero2 i Polkomtel ze wspólną infrastrukturą

Spółka Aero2 oraz operator sieci Plus podpisały umowę, na mocy której korzystać będą z posiadanej przez siebie infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wzajemnie będą świadczyć sobie usługi na potrzeby prowadzonej działalności.

Wedle zapisów umowy, obie firmy będą sobie wzajemnie świadczyć usługi typu SITE, RAN oraz opcjonalnie transmisji SITE. Będą też mogły montować urządzenia telekomunikacyjne na stacjach bazowych należących do drugiej strony.

Dzięki podpisanej umowie obie firmy znacznie obniżą koszty rozbudowy swojej sieci telekomunikacyjnej i będą mogły skupić się na poprawie jakości usług świadczonym klientom każdej ze spółek. Wspólna infrastruktura umożliwić ma np. zwiększenie powierzchni kraju, na której świadczone będą usługi przesyłu danych w technologii LTE i HSPA+.

Dodaj komentarz