Adobe: wielki popyt na e-PITy

9 maja 2009 0 przez Grzegorz Pietrzak

Jak podało Ministerstwo Finansów z systemu e-Deklaracji, czyli składania zeznania podatkowego drogą elektroniczną, skorzystało w tym roku ponad 89 000 podatników. Wszystko dzięki wprowadzonym zmianom i rezygnacji z konieczności posiadania podpisu elektronicznego. System elektronicznych deklaracji podatkowych podpisywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Ministerstwo Finansów wprowadziło już w zeszłym roku. Z rozwiązania tego na szeroką skalę skorzystały firmy. Natomiast wśród osób fizycznych akceptacja tej formy rozliczania się z Urzędem Skarbowym była prawie zerowa – właśnie ze względu na konieczność posiadania e-podpisu. Roczne zeznania podatkowe za pośrednictwem e-Deklaracji złożyło wówczas jedynie 419 osób.

Wychodząc naprzeciw potrzebom tej ostatniej grupy użytkowników w
bieżącym roku Ministerstwo Finansów przygotowało i udostępniło
aplikację do składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną bez
e-podpisu. Zmiana ta szeroko otworzyła furtkę indywidualnym podatnikom
– przez Internet swoje PIT’y wysłało aż 89 000 osób.

W swoim rozwiązaniu Ministerstwo wykorzystało technologię Adobe Acrobat
do budowy aktywnych formularzy PDF. Wykorzystanie formatu PDF będącego
obecnie standardem ISO podyktowane było jego dostępnością oraz  troską 
o bezpieczeństwo przesyłanych danych.  W tym roku  oprócz formularzy
elektronicznych dla podatników indywidualnych Resort dostarczył 
aplikację zbudowaną w oparciu o technologię AIR (Adobe Integrated
Runtime), która automatyzuje proces pobierania formularzy oraz 
przyjmuje komunikaty przychodzące ze strony Ministerstwa (takie jak 
informacje o poprawności przesyłanych formularzy  czy Urzędowe
Poświadczenia Odbioru).

Cechy zastosowanej technologii:

  • Korzystanie z rozwiązań standardowych – PDF jest standardem ISO 32000
  • Bezpieczeństwo danych –  format PDF jest formatem bezpiecznym, zapewniającym pełną zgodność przesyłanych danych
  • Powszechność  – do wypełnienia i wysłania formularza potrzebne są
    jedynie darmowe aplikacje Acrobat Reader  i Adobe Flash, zainstalowane
    obecnie na ponad 90% komputerów osobistych
  • Możliwość pracy aplikacji napisanej w AIR w trzech środowiskach klienckich (Windows, MacOS, Linux)
  • Szybkość i prostota tworzenia aktywnych formularzy w technologii Acrobat
  • Szybkość i prostota tworzenia aplikacji w technologii AIR

Warte podkreślenia jest to, że w chwili obecnej większość instytucji,
które potrzebują tworzyć rozwiązania bazujące na aktywnych formularzach
PDF mają już podstawową technologię Acrobat.