571 mln zł zysku TP

Telekomunikacja Polska miała w II kwartale 571 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy. Zysk netto grupy po sześciu miesiącach wyniósł 1,02 mld zł.
Oznacza to wzrost zysku o 25,5 % wobec wyniku osiągniętego rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto po opodatkowaniu wzrósł o 7,1% do 572 mln zł. Zysk operacyjny grupy spadł o 26% do 792 mln zł. Przychody netto wzrosły o 0,8% do 4,64 mld zł.

Po sześciu miesiącach 2006 roku Telekominikacja Polska miała 1,02 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypającego na jej akcjonariuszy. To wynik o 17,7% wyższy od osiągniętego rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto po opodatkowaniu wyniósł 1,02 mld zł i jest o 2 mln zł wyższy od notowanego rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł po sześciu miesiącach 1,66 mld zł i jest o 19% niższy od osiągniętego rok wcześniej. Przychody wzrosły o 1,8% do 9,2 mld zł.

„W drugim kwartale i całym pierwszym półroczu 2006 roku TP osiągnęła korzystne wyniki, ale ostatnie zmiany w otoczeniu regulacyjnym mogą zagrozić przychodom Spółki – czeka nas ciężka walka o utrzymanie rentowności” – powiedział prezes TP SA Marek Józefiak.

Dodaj komentarz