52 mln USD na outsourcing TP

13 grudnia 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Spółka Web Inn, Grupa Sygnity, zawarła umowę podwykonawczą z polskim oddziałem firmy Electronic Data Systems (EDS) na świadczenie usług w ramach projektu outsourcingowego na rzecz Telekomunikacji Polskiej.

Jest to największy zawarty dotychczas kontrakt na usługę outsourcingową w Polsce w obszarze infrastruktury IT. Umowa pomiędzy TP a EDS-Poland została podpisana na pięć lat na łączną kwotę 52 mln dolarów amerykańskich. W ramach tej gigantycznej jak na polskie warunki umowy około 150 pracowników Grupy Sygnity/Web Inn będzie świadczyć usługi „Service Desk”, oraz wsparcia bezpośredniego, głównie wsparcia użytkowników w zakresie problemów z infrastrukturą oraz aplikacjami biznesowymi, dla 33.000 pracowników Telekomunikacji Polskiej w całej Polsce.

„Już od dwóch lat Spółka Sygnity świadczy usługi w ramach projektów outsourcingowych dla Grupy Telekomunikacji Polskiej S.A. Podpisana właśnie umowa podwykonawcza z jedną z największych amerykańskich firm EDS, z jednej strony stanowi kontynuację dotychczasowej działalności, a z drugiej strony rozszerza ofertę outsourcingową Grupy Sygnity" – powiedział Leszek Rożdżeński, Prezes Zarządu Web Inn oraz Dyrektor Centrum Outsourcingu Sygnity.

Umowa podpisana pomiędzy Web Inn a EDS-Poland ma charakter ramowy. Strony podpisują zamówienia na konkretne usługi w okresie objętym kontraktem. Tylko w 2008 roku łączna wartość wszystkich umów realizowanych na podstawie umowy ramowej może osiągnąć kilka milionów złotych netto. Umowa z EDS jest dla Grupy Sygnity szansą na długofalową współpracę w globalnych i paneuropejskich kontraktach outsourcingowych realizowanych również na terenie całej Polski.


Źródło: informacja prasowa