4 mln nie dla TP

Sąd
Okręgowy w Warszawie nie podzielił zapatrywań Telekomunikacji Polskiej
na wynik postępowania przetargowego na budowę sieci WAN łączącej 16
oddziałów Narodowego Banku Polskiego – kontrakt zrealizuje Crowley Data
Poland.

Telekomunikacja Polska S.A. żądała m.in. odrzucenia z powodów
formalnych oferty Crowley Data Poland, którą NBP wskazał jako zwycięską
wedle ustalonych wcześniej kryteriów. Wyrok Sądu jednoznacznie
potwierdził, że oferta Crowley Data Poland jest poprawna i ostatecznie
uznał jej wybór przez klienta jako wygrywającej. Oznacza to tym samym,
że Crowley realizować będzie dane zamówienie. Wyrok jest prawomocny, od
którego nie przysługuje odwołanie.

„ Działając aktywnie w sektorze klientów publicznych przyzwyczailiśmy
się już do ostrej, bezpardonowej walki, szczególnie gdy rzecz dotyczy
zamówień o dużej wartości” – mówi Dariusz Terlecki, Dyrektor Handlowy i
Członek Zarządu Crowley Data Poland – „Nie zawsze niestety sprawa
znajduje tak pozytywne rozwiązanie (żeby przypomnieć chociażby wygrany
przez CDP przetarg dla Ministerstwa Sprawiedliwości opiewający na kwotę
80 mln zł). Takie doświadczenia są dla nas bardzo cenne i wzmacniają
naszą gotowość do obrony swoich racji i wiarę w możliwość podejmowania
skutecznej walki z monopolem”.

Umowa ma zostać zawarta na okres 36 miesięcy, a całkowita wartość zamówienia wyniesie ponad 4 mln zł.

Dodaj komentarz