3 mln złotych kary dla TP

Telekomunikacja Polska została ukarana kwotą 3 mln zł za naruszenie obowiązków informacyjnych w zakresie udzielania informacji o numerach abonentów wszystkich sieci telefonicznych.

Zgodnie z przepisami dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie usługi powszechnej Państwa Członkowskie powinny zapewnić, aby dostępna była przynajmniej jedna kompletna usługa biura numerów dla wszystkich użytkowników końcowych, w tym dla użytkowników publicznych aparatów samoinkasujących.

W Polsce do prowadzenia biura numerów – mającego zawierać informację o abonentach wszystkich operatorów działających w naszym kraju – została wyznaczona TP. Spółka poinformowała, że na dzień 1 września 2006 r. udostępniane były informacje o numerach abonentów 33 spośród 56 operatorów publicznych sieci telefonicznych (w tym brak danych z dwóch sieci komórkowych). TP nie skorzystała z możliwości wystąpienia do Prezesa UKE z wnioskiem o skrócenie terminów w przypadku prowadzenia bezskutecznych negocjacji z innymi operatorami.

W uzasadnieniu nałożenia kary pieniężnej preze UKE zwraca uwagę na fakt , że w ciągu 9 miesięcy od wydania decyzji, i pomimo toczącego się od 3 miesięcy postępowania o ukaranie, TP nie zakończyła negocjacji z pozostałymi operatorami. TP nie dołożyła należytej staranności w postaci wniosku do Prezesa UKE o zaangażowanie się w negocjacje, a w wyznaczonym terminie rozpoczęcia świadczenia usługi obowiązek informacyjny wypełniono w stosunku do danych 1/3 abonentów w sieciach publicznych na polskim rynku telekomunikacyjnym.

Dodaj komentarz