Toyota i Chevron wspólnie będą rozwijać technologię wodorową

Chevron i Toyota podpisały memorandum, które jest pierwszym krokiem w kierunku utworzenia strategicznego sojuszu na rzecz komercjalizacji wodoru jako paliwa przyjaznego dla środowiska. Obie firmy będą koncentrować swoje wysiłki na rynku amerykańskim w trzech obszarach: promocja infrastruktury wodorowej, rynku pojazdów elektrycznych z ogniwami wodorowymi oraz rozwoju i badaniach środków transportu zasilanych tym paliwem.

Cieszymy się, że możemy współpracować z Toyotą. Dążenie do strategicznego sojuszu na rzecz wodoru stanowi okazję do zbudowania biznesu w obszarze niskoemisyjnym. Będzie on uzupełnieniem naszej obecnej oferty. Ta okazja wzmacnia naszą pozycję rynkową, aktywa, technologię i możliwości organizacyjne. Wspiera też nasze wysiłki na rzecz budowania przyszłości niskoemisyjnej – powiedział Andy Walz, prezes Chevron Americas Fuels & Lubricants.

Toyota ma dziesięciolecia doświadczeń z wodorem

To kolejny ważny krok w kierunku budowania gospodarki wodorowej. Połączenie dziesięcioleci doświadczeń Toyoty w opracowywaniu technologii elektrycznych ogniw paliwowych, zasilanych wodorem, z zasobami firmy Chevron w sektorze energetycznym może stworzyć nowe możliwości transportowe również dla konsumentów. To przybliży nas do celu, jakim jest neutralność węglowa – powiedział Bob Carter, wiceprezes wykonawczy Toyota Motor North America.

Chevron znalazł się pod presją ekologów, gdy europejskie Shell i Total wyznaczyły sobie cele zerowej emisji dwutlenku węgla netto. Amerykańska firma musiała więc zrobić coś, co zdejmie z nich odium truciciela środowiska. Stąd właśnie pomysł na sojusz z Toyotą. Koncern nie planuje jednak zamykania stacji benzynowych.

Paliwa zmieniały się i będą się zmieniać, a oferowanie wodoru jest kontynuacją tej zmiany – powiedział rzecznik Chevron. Ostatecznie to właśnie preferencje konsumentów pomagają kierować ofertą na stacjach paliw marki Chevron. Spodziewamy się, że benzyna i olej napędowy nadal będą ważnymi towarami, których będą poszukiwać klienci.

Źródło: Tech Xplore

Dodaj komentarz