Dopłaty do samochodów elektrycznych. Setki milionów złotych dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych

Dopłaty do samochodów elektrycznych dla przedsiębiorstw, samorządów oraz klientów indywidualnych zapowiedziało Ministerstwo Klimatu. W kilku różnych programach do wzięcia są setki milionów złotych, co ma przełożyć się na tysiące nowych aut elektrycznych wyjeżdżających na polskie drogi.

Dopłaty do samochodów elektrycznych mają za zadanie przyspieszyć migrację z zanieczyszczających środowisko aut spalinowych na bardziej ekologiczne pojazdy zasilane prądem elektrycznym. W kilku rządowych programach mających stymulować popyt na „elektryki” zapisano na ten cel setki milionów złotych.

Dotacje i pożyczki można będzie przeznaczyć na zakup samochodów elektrycznych (osobowych, dostawczych i autobusów) oraz inwestycje w infrastrukturę ładowania.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie z kilku różnych źródeł. Środki w wysokości 90 mln zł przeznaczono na wsparcie zakupu elektrycznych aut osobowych dla przedsiębiorstw, co ma przełożyć się na zarejestrowanie 3600 aut przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej lub statusowej. Górny limit dotacji to 25.000 zł, a cena maksymalna dla samochodów objętych wsparciem to 150.000 zł. Program będzie realizowany w latach 2020-2025.

Kolejne 70 mln zł przeznaczono na wsparcie zakupu 1000 elektrycznych samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Dotacja może wynieść maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych, co przekłada się na kwotę dochodzącą do 70.000 zł. Oprócz pomocy bezzwrotnej przewidywane są także pożyczki udzielane małym i średnim przedsiębiorstwom na zakup dostawczaków.

Programem wsparcia objęci zostaną także przedsiębiorcy świadczący usługi przewozu osób jako taksówkarze: program „Koliber” przewiduje przeznaczenie 40 mln zł na dofinansowanie do 1000 taksówek elektrycznych oraz 1000 naściennych stacji ładowania (wallboksów). Dotacja stanowić będzie do 20% kosztów zakupu pojazdu, który nie może być droższy niż 150.000 zł. Czas realizowania programu to lata 2020-2025.

Dopłaty do samochodów elektrycznych. Kto i jaką dotację może dostać?

Dopłaty do samochodów elektrycznych przewidziano także dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej: łącznie na wykorzystanie ma czekać blisko 140 mln złotych. 37,5 mln, pochodzące ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostanie wykorzystane do pomocy w zakupie 2000 aut elektrycznych w latach 2020-2022. W dalszym terminie 100 mln zł dołoży do programu Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, co ma zaowocować pojawieniem się na polskich drogach 5300 aut elektrycznych.

300 mln złotych przeznaczono na pomoc dla przedsiębiorców świadczących usługi zbiorowego transportu publicznego: kwota ta ma zostać przeznaczona na dofinansowanie zakupu 300 autobusów elektrycznych oraz 75 dwustanowiskowych stacji ich ładowania. Środki dostępne będą także dla jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych; dotacja może wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych. Program będzie miał dwie odsłony, działające odpowiednio w latach 2020-2025 oraz 2025-2030.

Zapowiedziano także kontynuację programu „Kangur”, w ramach którego finansowane są zakupy elektrycznych autobusów szkolnych dla gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich. Kwota 60 mln zł ma wystarczyć na pomoc w zakupie 40 pojazdów, przy czym dofinansowanie w formie dotacji może wynieść maksymalnie do 95% kosztów kwalifikowanych.

Dopełnieniem powyższych programów ma być przeznaczenie 165 mln zł na dofinansowanie budowy 5000 punktów ładowania. 70 mln zł otrzymają z kolei przedsiębiorstwa, które działają na rynku produkcji komponentów, usług towarzyszących oraz infrastruktury ładowania do pojazdów elektrycznych oraz wodorowych.

Dodaj komentarz