Osoby korzystające z fotowoltaiki chcą mieć samochód elektryczny

Badania wskazują na to, że możliwość ekologicznego pozyskiwania prądu elektrycznego sprawia, że ludzie chcą mieć samochód elektryczny.

Fotowoltaika rozwija się w Polsce znacznie szybciej, niż można było sobie to wyobrażać jeszcze kilka lat temu. Świadomość ekologiczna dotycząca pozyskiwania energii rośnie wraz z dostępem do badań dotyczących zatruwania środowiska przez wykorzystywanie paliw kopalnych do generowania energii elektrycznej.

Ponad połowa (57 proc.) osób zapytanych przez ankieterów chciałaby zamontować w swoich domach panele fotowoltaiczne. Co jeszcze ważniejsze, połowa osób, które już korzysta z paneli słonecznych, rozważa zakup pojazdu napędzanego energią elektryczną.

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu

Pod koniec 2019 roku Polska złożyła Komisji Europejskiej tzw. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu. Dokument ten wyznaczył cele klimatyczno-energetyczne, które mają zostać osiągnięte do 2030 r. Zakłada on m.in.:

  • Od 21 proc. do 23 proc. udziału OZE (odnawialnych źródeł energii) w finalnym zużyciu energii brutto,
  • 14 proc. udziału OZE w transporcie,
  • roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. średniorocznie,
  • redukcję do 60 proc. udziału węgla w produkcji energii elektrycznej.

Według danych Instytutu Energetyki Odnawialnej obecnie największy udział w OZE w Polsce mają instalacje wykorzystujące energię wiatru. Jednakże w zdecydowanie bardziej dynamicznym tempie rośnie produkcja energii pochodzącej z paneli fotowoltaicznych.

Zgodnie z wyliczeniami IEO, w latach 2019-2020 fotowoltaika zmobilizowała więcej kapitału na inwestycje niż cała branża energetyki konwencjonalnej. Prognozy instytutu mówią, że moc fotowoltaiki w 2025 roku wyniesie 7,8 GW.

Wspomniany wcześniej Krajowy plan na rzecz energii i klimatu zakładał, że Polska osiągnie ten poziom dopiero w 2030 r. Co drugi badany Polak chciałby korzystać z energii pochodzącej z paneli fotowoltaicznych.

Badania InsightOut Lab i Volkswagena – ludzie chcą fotowoltaiki

Zespół analityczny InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen przeprowadził na polskich respondentach badania, które dowodzą, że rozwój rynku fotowoltaicznego może pozytywnie wpłynąć na popularność samochodów elektrycznych w Polsce.

Z badania wynika, że 57 proc. ankietowanych chciałoby zainstalować panele słoneczne w budynku, w którym mieszkają, gdyby mieli taką możliwość (25 proc. – „zdecydowanie tak”; 32 proc. „raczej tak”). 23 proc. badanych zaznaczyło odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Najczęstszą motywacją do montażu paneli wśród tych, którzy już dziś je posiadają, była chęć obniżenia rachunków za prąd (65 proc.). Troskę o środowisko zadeklarowało 42 proc. badanych. Dla 31 proc. powodem był też rządowy program dopłat do instalacji fotowoltaicznej (ankietowani mogli zaznaczyć więcej niż jeden powód).

Własny prąd a samochód elektryczny

Ten sam raport przynosi informacje, że co drugi badany (52 proc.) chciałby mieć samochód elektryczny zamiast konwencjonalnego. W najnowszej edycji badania pytano już nie tyle o chęć posiadania, ale o rozważanie zakupu auta elektrycznego. Co piąty ankietowany (22 proc.) zadeklarował, że bierze pod uwagę taki zakup.

Co ciekawe, ponad 48 proc. mieszkańców domów, które wykorzystują fotowoltaikę do zasilania, rozważa zakup auta na prąd.

VW ID3

Można przyjąć, że rosnąca liczba paneli słonecznych jest czynnikiem pozytywnie wpływającym na postrzeganie aut na prąd, co zresztą potwierdza większość badanych. 54 proc. z nich jest zdania, że popularyzacja paneli fotowoltaicznych może zwiększyć zainteresowanie samochodami elektrycznymi. 17 proc. było przeciwnego zdania, a 29 proc. odpowiedziało, że „trudno powiedzieć”.

Wiedza na temat samochodów elektrycznych a chęć ich posiadania

Dalsza część badania wskazuje na jeszcze jedną zależność – im większa wiedza na temat samochodów elektrycznych, tym większa chęć ich posiadania.

Okazuje się, że tylko 30 proc. badanych ma wiedzę o tym, że samochód elektryczny można ładować z domowego gniazdka elektrycznego. Wśród osób, które zdecydowanie biorą pod uwagę zakup samochodu elektrycznego, odsetek ten wynosi aż 55 proc.

VW Wallbox

Wszystkim ankietowanym, bez względu na ich wcześniejsze odpowiedzi, zadano pytanie:

„Wyobraź sobie, że samochód elektryczny można ładować ze zwykłego gniazdka, a w budynku, w którym mieszkasz, masz własne panele fotowoltaiczne, które dostarczają prąd do ładowania samochodu elektrycznego. Czy rozważałbyś zakup samochodu elektrycznego, mając własne panele fotowoltaiczne dające prąd do ładowania takiego samochodu?”

45 proc. ankietowanych odpowiedziało pozytywnie („zdecydowanie tak” – 16 proc.; „raczej tak” – 29 proc.). To odsetek dwukrotnie większy niż przy obecnym stanie wiedzy – dziś 22 proc. ankietowanych rozważa zakup auta na prąd.

Pełna wersja raportu wraz z wizualizacjami znajduje się na stronie insightoutlab.com

Metodologia badania Badanie przeprowadzone przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1040 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 29 sierpnia-1 września 2020 r. Metoda: CAWI.

Dodaj komentarz