Sieci WAN – prognoza na 2007

Wyniki badań i analiza trendów na podstawie badań przeprowadzonych wśród 1300 pracowników działów IT z firm i organizacji w 40 krajach świata.

Raport pokazuje, że 70% firm ma ponad 5 zdalnych lokalizacji, a 26% posiada ich więcej niż 100. Równocześnie blisko 60% ankietowanych stwierdziło, że dane są centralnie przechowywane w korporacyjnych centrach danych. Rezultatem konsolidacji zasobów IT i rozproszenia użytkowników jest rosnące znaczenie sieci WAN. Obecnie 36% firm deklaruje, że wykorzystuje sieci WAN i Internet, aby zapewnić dostęp do aplikacji zdalnym użytkownikom.

Kolejnym istotnym wnioskiem jest wzrost liczby mobilnych pracowników. Ponad 90% firm zatrudnia osoby pracujące zdalnie, a 82%. przewiduje, że ich ilość wzrośnie w 2007 roku.

Badanie ujawnia również, że większość firm (ponad 90%) wykorzystuje lokalne serwery do hostingu aplikacji biznesowych, z usług ASP korzysta 23% respondentów. Bez względu na to, czy hosting jest realizowany wewnątrz firmy czy za pośrednictwem firm zewnętrznych, integracja kluczowych aplikacji z Internetem wymusiła zastosowanie na szerszą skalę protokołu SSL do budowy bezpiecznych, szyfrowanych tuneli do transmisji ważnych danych.
Szyfrowany ruch SSL stanowi teraz znaczną część całego ruchu w rozległych sieciach WAN, a jego udział będzie wciąż rosnąć w tym roku. 53% respondentów korzysta z aplikacji komunikacyjnych w sieciach WAN z wykorzystaniem protokołu SSL, a 45% planuje wdrożyć je w 2007 roku. 35% firm deklaruje, że szyfrowany ruch SSL stanowi obecnie co najmniej 25% całego ruchu w sieciach WAN. 62% z nich jest przekonanych, że ta liczba wrośnie w 2007 roku.

„Obecnie kwestia zapewnienia bezpiecznej łączności oraz poufności przesyłanych danych staje się coraz bardziej istotna. Sieci VPN oparte na IPSec stosowane są w relacjach lokalizacja-lokalizacja, natomiast obsługa użytkowników mobilnych w coraz większym stopniu opiera się na wykorzystaniu mechanizmów SSL” – komentuje wyniki badania Jerzy Trzepla, kierownik działu bezpieczeństwa w Veracomp – „SSL jako technologia pozwala na korzystanie z różnych platform oraz urządzeń terminalnych uwalniając nas od problemu zapewnienia kompatybilności różnych systemów”.

Zmiany wynikające z mobilnego stylu pracy są równocześnie przyczyną nowych wyzwań dla działów IT. Zdalni użytkownicy z 64 proc. zbadanych firm twierdzą, że jakość i wydajność pracy z aplikacjami korporacyjnymi jest niewystarczająca. Dla wielu administratorów sieci problemem jest zwiększająca się liczba danych wymagająca wykonywania codziennego backupu danych. Według 14% ankietowanych backup danych zajmuje zbyt dużo czasu, dla 8% kłopotliwe jest zmniejszenie się przepustowości sieci w trakcie backupu danych, 38% widzi problem w tych dwóch zjawiskach. Dla 40% respondentów backup danych nie zakłóca normalnego funkcjonowania infrastruktury IT.

W badaniu zapytano też o planowane inwestycje w zakresie sieci WAN. W 2007 roku 45% ankietowanych zamierza inwestować w zwiększanie pasma, 42% planuje wdrożyć specjalizowane rozwiązania sprzętowe, które poprawiają wydajność pracy w sieciach rozległych.

Dodaj komentarz