Serwer ethernus za fundusze unijne

Embedos, producent zintegrowanych serwerów sieciowych ethernus, rozpoczął współpracę z Instytutem Rynku Elektronicznego zajmującym się doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych na rozwój firm. Dzięki tej współpracy małe i średnie firmy mogą ubiegać się o dotacje unijne na zakup serwerów ethernus.

Embedos i Instytut Rynku Elektronicznego (IRE) pomagają firmom uzyskać dotacje unijna na zakup serwera ethernus. Wszystkie firmy, które zdecydują się na wystąpienie o dotacje powinny jak najszybciej skontaktować się z Embedosem w celu wypełnienia wniosków, bowiem dokumenty trzeba złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 12 sierpnia 2006 r.

„Partnerstwo Embedosa i IRE ma na celu wspieranie wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie innowacji i wdrażania nowych technologii. Działania te objęte są dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej” – tak o rozpoczętej współpracy wypowiada się Paweł Ratyński, dyrektor handlowy firmy Embedos. Dzięki dotacjom firmy maja możliwość zakupu profesjonalnych urządzeń, takich jak np. ethernus, które pozwolą im na szybkie dostosowanie się do wymagań nowoczesnego rynku.

Firmy zainteresowane uzyskaniem dotacji na serwer ethernus mogą kontaktować się z firmą Embedos pod numerem tel. 022 845 52 52.

Dodaj komentarz