Rambus pod lupą KE

23 sierpnia 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Skarga „pewnych producentów DRAM” doprowadziła do rozpoczęcia przez Komisję Europejską dochodzenia w sprawie praktyk monopolistycznych Rambusa.

KE przyjrzy się wydarzeniom z lat 1992-1995, kiedy Rambus był członkiem Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC) i brał udział w tworzeniu nowego standardu pamięci. Po nieudanych próbach forsowania pamięci Rambus, przedsiębiorstwo zrezygnowało z członkostwa w organizacji.

Od początku bieżącej dekady Rambus zaczął pozywać producentów pamięci, twierdząc że jest właścicielem rozwiązań stosowanych w modułach SDRAM oraz DDR.

KE idzie w ślady amerykańskiej komisji FTC, która podobne dochodzenie przeprowadziła w 2002 roku. W ubiegłym roku komisja uznała, że Rambus zmonopolizował przemysł pamięci.