Operatorzy komórkowi: "Oddaj telefon" – kampania Ery, Orange, Play i Plusa na rzecz ochrony środowiska

5 marca 2009 0 przez Grzegorz Pietrzak

Czterech największych operatorów telefonii komórkowej – Era, Orange, Play, Plus – rozpoczyna ogólnopolską kampanię społeczną, której celem jest zwiększenie świadomości w zakresie odpowiedzialnego pozbywania się zużytych aparatów, baterii i akcesoriów komórkowych oraz znaczenia ich utylizacji dla środowiska naturalnego.

Plus, Play, Orange, Era chcą zachęcić klientów do proekologicznego
stylu życia, którego elementem jest między innymi utylizacja zużytego
sprzętu komórkowego. W ramach kampanii, w wyznaczonych punktach
sprzedaży możliwe będzie nieodpłatne oddawanie do utylizacji
niepotrzebnych telefonów komórkowych oraz ich akcesoriów. Zebrany
sprzęt będzie gromadzony w specjalnych pojemnikach, a następnie
regularnie przekazywany firmie, która zajmuje się jego profesjonalnym
recyklingiem i utylizacją.

Operatorzy będą promować swoją inicjatywę
poprzez ogólnopolską kampanię informacyjną wykorzystującą prasę,
billboardy, radio i internet.
Dla wzmocnienia edukacji ekologicznej klientów organizatorzy
przygotowali również stronę internetową www.oddajtelefon.pl, na której
można znaleźć dodatkowe informacje o kampanii a przede wszystkim adresy
wszystkich punktów, w których można pozbyć się zużytych telefonów i
akcesoriów. Na stronie znajdą się również informacje wyjaśniające wagę
problemu utylizacji i jej znaczenie dla środowiska.

 

Kampania „Oddaj telefon” jest własną inicjatywą Era, Orange, Play i
Plus, która wykracza poza zobowiązania wynikające z Ustawy o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (z dnia 21 października 2005
r.). Ma służyć zwiększeniu świadomości ekologicznej i zebraniu jak
największej ilości zużytego sprzętu komórkowego, bez limitów
przewidzianych w Ustawie (możliwość oddania jednego zużytego aparatu za
jeden kupiony aparat).

Akcja może być dla innych branż przykładem możliwości zaangażowania się
w problematykę ochrony środowiska nawet pomiędzy konkurującymi ze sobą
przedsiębiorstwami.