IBM nadal największym dostawcą serwerów. Cisco już w pierwszej piątce

1 marca 2013 0 przez Marcin Kaczmarek

Wg raportu IDC, wartość rynku serwerów w 4. kwartale 2012 roku wyniosła 14,639 mld dolarów – jest to 3,1 proc. więcej niż przed rokiem. Pozycję lidera utrzymał IBM – udział koncernu to 36,5 proc., przy obrotach rzędu 5,343 mld dolarów. Kolejne miejsce należy do HP (24,8 proc, 3,626 mld dolarów), następne do Della (15,1 proc., 2,218 mld dolarów). Niespodziankę mamy na miejscu czwartym.

Wg danych za ostatni kwartał 2012 roku, czwartą pozycję zajmują ex aequo trzy firmy: Oracle, Fujitsu oraz Cisco. W porównaniu z 4. kwartałem 2011, Oracle nieznacznie słabnie – z udziału 5,2 proc. do 4,1 proc. Fujitsu nieznacznie zyskuje, natomiast udział Cisco wzrósł z 2,2 proc. do 3,3 proc. Na tle innych producentów to niewiele, ale dla firmy oznacza to wzrost o 50 procent w ciągu roku.

W skali całego 2012 roku liczby wyglądają nieco inaczej. Pierwsze trzy pozycje zajmuje IBM, HP i Dell, czwarta należy do Oracle (udział 5,2 proc.). Fujistu i Cisco zajmują dopiero 5. miejsce, bo dzieli je od Oracle ponad 1 punkt procentowy (ich udziały to odpowiednio 4,0 oraz 3,1 proc.). W skali całego roku rynek serwerów skurczył się o 1,9 proc.