Huawei: transfer danych z szybkością 20 Tb/s na pojedynczym włóknie światłowodowym

Firma Huawei pokazała działający prototyp systemu 400G DWDM dalekiego zasięgu, kierowany m.in. do dostawców internetu, umożliwiający transfer danych z szybkością nawet do 20 Tbit/s na pojedynczym włóknie światłowodowym na odległość nawet do 1000 km bez konieczności elektrycznej regeneracji sygnału.

Technologia DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) umożliwia zwielokrotnianie sygnałów cyfrowych w pojedynczym łączu światłowodowym, poprzez przydzielenie każdemu sygnałowi innej długości fali świetlnej. Technologia ta pierwotnie umożliwiała lokowanie jedynie dwóch kanałów częstotliwościowych w paśmie (wtedy też zwana była po prostu "WDM" – bez przedrostka "Dense", czyli "gęsty"), jednak w zmodernizowanej wersji "Dense WDM" umożliwia już "upakowanie" kilkudziesięciu, a nawet przeszło stu kanałów w jednym paśmie częstotliwości (odstęp międzykanałowy to od 0,4 do 0,8 nm długości fali).

W rozwiązaniu Huawei każdy kanał ma przepustowość 400 Gbit/s (stąd nazwa systemu – 400G), co znacznie przekracza dotychczasowe rozwiązania bazujące na systemach 40G lub 100G (odpowiednio 40 Gbit/s oraz 100 Gbit/s przepustowości kanału). Tak wysoka przepustowość systemu Huawei została osiągnięta dzięki zastosowaniu wysokowydajnych modułów optycznych, algorytmów koherentnej detekcji czy systemu korekcji błędów SD-FEC (Soft Decision Forward Error Correction), stosowanego w interfejsach sieciowych dużej przepustowości jak np. 10GBaseT.

Rozwiązanie 400G DWDM można uruchomić na platformie Huawei WDM/OTM, co ułatwi operatorom płynne przejście z systemu 40G/100G.

Dodaj komentarz