HP idzie w PB

HP poinformował o wprowadzeniu na rynek wysoce skalowalnego systemu pamięci masowej w przystępnej cenie, który ma uprościć zarządzanie wieloma petabajtami danych.

Nowe usługi biznesowe oferowane przez serwisy Web 2.0 i przedsiębiorstwa zajmujące się multimediami w postaci cyfrowej — czyli udostępnianiem zdjęć, strumieniowaniem mediów, usługami wideo na żądanie i społecznościami internetowymi — generują olbrzymie ilości plików, które trzeba przechowywać, którymi trzeba administrować i które muszą być zawsze dostępne do natychmiastowego pobrania. Podobne potrzeby mają duże przedsiębiorstwa z takich sektorów, jak: przemysł naftowy, gazownictwo, bezpieczeństwo czy monitoring, jak również firmy prowadzące badania genetyczne.

System HP StorageWorks 9100 Extreme Data Storage System (ExDS9100) stanowi odpowiedź na te wymagania, oferując ogromną pojemność pamięci masowej i uproszczone, zintegrowane zarządzanie. Żaden inny plikowy system sieciowej pamięci masowej spośród rozwiązań dostępnych obecnie na rynku nie oferuje pojedynczego interfejsu administracyjnego przy jednoczesnej możliwości skalowania systemu aż do pojemności rzędu wielu petabajtów.

Rozwiązanie ExDS9100 jest pierwszym z serii produktów HP przeznaczonych do nieustannie „pęczniejących” środowisk, takich jak rozproszone środowiska obliczeniowe (ang. cloud computing), w których usługi są udostępniane przez Internet. Dzięki architekturze, która zarządza środowiskami tego typu w sposób ekonomiczny, system ExDS9100 pozwala klientom wprowadzać nowe usługi internetowe lub rozwijać swoją ofertę, tworząc w ten sposób nowe źródła przychodów.

Dodaj komentarz