GSM 1800 dla Telekomunikacji Kolejowej

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska ogłosiła wyniki przetargu na rezerwację 99 kanałów radiowych (dwuczęstotliwościowych) przeznaczonych dla sieci telefonii w standardzie GSM 1800.
Przedmiotem przetargu były trzy rezerwacje częstotliwości – każda po 33 kanały. Uczestnicy przetargu mogli złożyć jedną, dwie albo trzy oferty. Rezerwacja częstotliwości będzie uprawniała do ich wykorzystywania na terenie całego kraju do 31 grudnia 2020 r.

Spośród ofert złożonych przez Telekomunikację Kolejową Sp. z o.o. (dwie oferty), Telefonię Dialog S.A. (dwie oferty) oraz PTK Centertel Sp. z o.o (jedna oferta), tylko obie oferty Telekomunikacji Kolejowej uzyskały wymagane minimum i uzyskały pozytywną ocenę Komisję przetargowej.

Telekomunikacja Kolejowa za każda grupę 33 kanałów zaoferowała po 255 mln złotych. Minimalna jednorazowa opłata przetargowa za dokonanie jednej rezerwacji (tj. za 33 kanały) wynosiła 1,32 mln zł. Stanowiło to 50% opłaty rocznej za prawo do dysponowania częstotliwościami dla 33 dupleksowych kanałów radiowych dla telefonii komórkowej w pierwszym roku rezerwacji częstotliwości.

Pozostałe po rozstrzygnięciu przetargu 33 kanały radiowe z zakresu GSM 1800 zostaną ponownie zaoferowane podmiotom rynkowym. Szczegółowa koncepcja ich rozdysponowania zostanie poddana publicznym konsultacjom.

Dodaj komentarz