Grzywna dla Apple

15 czerwca 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Stan Waszyngton ukarał Apple grzywną w wysokości 100 tysięcy dolarów za brak licencji na sprzedaż na jego terytorium serwerów.
Apple sprzedawało serwery i usługi z nimi związane od początku swojej działalności na terenie stanu Waszyngton. Jak się jednak okazało, robiło to niezgodnie z prawem – nie wykupiło obowiązkowej licencji.

Koszt pozwolenia na działalność na rynku serwerów nie jest wysoki: 250 dolarów za udzielenie licencji oraz 200 dolarów corocznej opłaty za jej odnowienie. Za niezgodną z prawem działalność Apple zapłaci karę w wysokości 100 000 USD.

Przedstawieciele Apple komentują sprawę jako przeoczenie i informują, że stosowne pozwolenie zostało już udzielone. Na żądanie stanu korporacja przedstawia jeszcze dokładne sprawozdanie z okresu nielicencjonowanej działalności, rozliczając się z każdej transakcji na rynku serwerowym.