Freecom FSG-3 Storage Gateway

Kiedy mamy dużo sprzętu elektronicznego w domu albo uruchamiamy firmę, chcielibyśmy dysponować urządzeniem, które będzie swojego rodzaju centrum sieci. Idealne urządzenie tego typu powinno być małe, ciche i wielofunkcyjne. Powinno być także proste w obsłudze, ponieważ jego nabywcami będą prawdopodobnie ludzie nie chcący wgłębiać się w zawiłości konfigurowania na przykład usług sieciowych. I, last but not least, takie urządzenie powinno ładnie wyglądać. Na rynku są już dostępne tego typu urządzenia, a jedno z nich nawet trafiło do naszej redakcji.

Testowane urządzenie nazywa się FSG-3 Storage Gateway. Jego producentem jest firma Freecom, której dystrybutorem w Polsce jest Veracomp.

Zawartość pudełka

Urządzenie zapakowane jest w estetyczne pudełko, którego głównym zadaniem jest uświadomienie nabywcy, jakim to szczęśliwym właścicielem wielofunkcyjnego urządzania się stał (na pudełku wymieniono wszystkie funkcje urządzenia, także w formie graficznej).


Freecom FSG-3 Storage Gateway

Przejdźmy do zawartości wspomnianego pudełka. Po pierwsze, serwer ”we własnej osobie”. Urządzenie zamknięto w bardzo ładnej obudowie (aczkolwiek to akurat jest rzeczą gustu). Serwer jest wielkości dwóch dłoni i – mimo stosunkowo niewielkich rozmiarów – jest dość ciężki.


Freecom FSG-3 Storage Gateway

Na przedniej ściance urządzenia znajduje się duży przycisk włączający, dioda włączonego zasilania, dwa porty USB, dioda USB, przycisk odłączania USB oraz lampki kontrolne (SATA, WAN, WLAN – ta ostatnia jest pewną ciekawostką, bo urządzenie żadnych funkcji bezprzewodowych nie posiada!).


Freecom FSG-3 Storage Gateway

Z kolei tylna ścianka urządzenia zawiera wejścia dla przewodu zasilającego, wejście SATA, dwa porty USB, trzy porty LAN oraz jeden port WAN. Oczywiście znajdziecie tam także przycisk Reset. Warto jeszcze zwrócić uwagę na wlot wentylatora oraz zaczep na blokadę Kensingtona.


Freecom FSG-3 Storage Gateway

Ostatnio modne jest tworzenie urządzeń, które można postawić w różnych miejscach i pozycjach. I tak, zgodnie z tym trendem, do FSG dołączono nie tylko standardową podstawkę do postawienia go pionowo (np. na biurku). Nasze urządzenie można również położyć poziomo (wygląda wtedy trochę jak mały rzutnik/projektor). Ponadto, do serwera można podczepić uchwyt pozwalający… zawiesić go na ścianie.

Kolejnym elementami zestawu są kabel zasilający z zasilaczem, dwie końcówki do zasilacza, kabel sieciowy (skrętka), instrukcja obsługi (w tym w języku polskim), reklamówka produktów Freecom oraz oczywiście płyta CD z oprogramowaniem i szczegółowym podręcznikiem (również w wersji polskiej). W zestawie trochę brakuje nam kabli USB.


Freecom FSG-3 Storage Gateway

Funkcje i środowisko pracy FSG

Testowane urządzenie jest bardzo funkcjonalne i może służyć jako:

  • serwer powierzchni dyskowej (w urządzenie wbudowano 160 GB dysk twardy, 7200 rpm, 8 MB cache),
  • serwer plików (protokół SMB),
  • serwer HTTP i FTP,
  • serwer SSH,
  • serwer DHCP,
  • serwer wydruku,
  • hub USB,
  • router sieciowy / bramka do Internetu,
  • przełącznik sieciowy,
  • zapora sieciowa.

Tyle deklaracji producenta. Zobaczymy, jak w praktyce jest z tak reklamowaną (już na pudełku) wielofunkcyjnością testowanego urządzenia.

Papierowa instrukcja obsługi zawiera tylko podstawowe informacje o uruchomieniu urządzenia, zalogowaniu się jako administrator, usługach DNS, HTTP i FTP. Bardziej szczegółowych informacji należy szukać na płycie CD, na której w formacie PDF znajduje się szczegółowa instrukcja obsługi.

Testowane urządzenie współpracuje z systemami Windows, Mac OS 8.x, 9.x, X oraz Linux (jądro 2.2 lub nowsze).

Proces podłączenia urządzenia do komputera jest bardzo prosty. System operacyjny musi mieć zainstalowany protokół TCP/IP oraz kartę sieciową. Jeśli Freecom ma służyć jako serwer DHCP, użytkownik powinien we właściwościach protokołu TCP/IP komputera / komputerów ustawić automatycznie pobieranie numeru IP.

Następnie należy połączyć kablem sieciowym FSG oraz komputer i włączyć urządzenie. Jeśli wszystko zostało zrobione prawidłowo, komputer pobierze adres IP i adres bramki z Freecom. Można to łatwo sprawdzić w linii poleceń cmd (Windows) wpisując polecenie ipconfig /all. Jeśli wszystko przebiegło zgodnie z planem, komputer powinien wskazać, że posługuje się adresem IP z zakresu pomiędzy 192.168.1.2 do 192.168.1.254, maską podsieci 255.255.255.0 oraz adresem bramki 192.168.1.1.

Urządzenie FSG można wykorzystać jako bramkę do Internetu. W tym celu do portu WAN należy podłączyć np. modem ADSL czy też port WAN połączyć z gniazdkiem Ethernetowym podającym połączenie internetowe (to w przypadku sieci osiedlowych). Następnie już na samym Freecom należy skonfigurować parametry połączenia używając danych dostarczonych przez ISP. Od tej chwili FSG działać będzie jako bramka internetowa i przełącznik sieciowy (można do niego podłączyć trzy komputery). Komputery podłączone do portów LAN otrzymają za pomocą wbudowanego w FSG serwera DHCP ustawienia sieciowe. Jednocześnie serwer, wykorzystując mechanizm NAT, będzie rozdzielał łącze internetowe pomiędzy podłączone do niego urządzenia (w tym przypadku NAT będzie swego rodzaju namiastką zapory sieciowej). Ten mechanizm (rozdzielanie pasma i chowanie komputerów za pomocą NAT) jest oczywiście doskonale znany wielu użytkownikom choćby Neostrady.

Żeby ostatecznie zainstalować i skonfigurować FSG, należy jeszcze włożyć do napędu płytę CD, uruchomić plik Start, wybrać pozycję Install Software, a następnie FSG Assistant.

Z poziomu programu Assistant (dostępnym tylko dla systemów Windows) można skonfigurować podstawowe funkcje Freecoma, konto DSL (jeśli urządzenie będzie bramką internetową), dodać nową drukarkę czy przeglądać pliki zachowane na wewnętrznym dysku twardym.

Zarządzenie urządzeniem Freecom można także realizować z pominięciem programu Assistant (a nawet trzeba, w przypadku używania innych niż Windows systemów operacyjnych). Oczywiście alternatywnego zarządzania testowanym urządzeniem dokonuje się za pomocą przeglądarki internetowej (dlatego na płycie dołączonej do urządzenie znajduje się przeglądarka Firefox). Wystarczy w tym celu w pole adresowe przeglądarki wpisać //fsg albo http://192.168.1.1.

Do skonfigurowania FSG poprzez przeglądarkę należy użyć konta admin (domyślne hasło: admin). Hasło dla tego konta powinno zostać jak najszybciej zmienione na bardziej złożone. Do codziennej pracy z urządzeniem rekomendowane jest używanie konta gościa lub założonych dla poszczególnych użytkowników kont indywidualnych.


Freecom FSG-3 Storage Gateway

Co zrobi za nas Asystent

Program Assistant jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, podobnym zresztą do znanych ze środowiska Windows kreatorów. Sprawdźmy, jakie są jego możliwości i jak w codziennej pracy może on nam pomóc.


Freecom FSG-3 Storage Gateway

Za pomocą programu Assistant (program uruchamia się z załączonej do urządzenia płyty CD) można przede wszystkim dokonać konfiguracji podstawowych funkcji Freecom (Configure basic settings of your Freecom Storage Gateway). Z tego poziomu można choćby przydzielić urządzeniu adres IP, maskę podsieci, nazwę oraz nazwę grupy roboczej.

Druga ważna grupa ustawień w ramach programu Assistant kryje się pod nazwą Konfiguracja konta DSL na Freecom Storage Gateway (Setup the DSL account on your Freecom Storage Gateway). W tym miejscu należy wprowadzić dane podane przed dostawcę Internetu, pozwalające logować się w jego sieci. Freecom, jako router i serwer NAT, pozwoli podzielić każde łącze internetowe, zarówno klasy xDSL, jak też kablowe i ethernetowe. W tym ostatnim przypadku dostawcy uzależniają czasem nawiązanie połączenia z weryfikacją numeru MAC karty sieciowej (łącze jest powiązane z konkretną kartą). Na szczęście, Freecom daje możliwość sklonowania właściwego numeru MAC.

Kolejna grupa opcji została umieszczona pod nazwą Przeglądanie dostępnych katalogów na Freecom Storage Gateway (Browse available folders on your Freecom Storage Gateway).Po uruchomieniu tej opcji w oknie Eksploratora Windows dostępne staną się katalogi użytkownika zlokalizowane na FSG.

Kolejną opcja programu Assistant jest dodanie nowej drukarki (Add a new printer). Aby drukarkę podłączoną do FSG odpowiednio skonfigurować, należy także do urządzenia podłączyć komputer PC. Konfiguracji drukarki podłączonej do FSG dokonuje się za pośrednictwem komputera.

Jak widać, program Assistant doskonale spełnia swoją rolę. To znaczy, mniej zaawansowani użytkownicy, bez wgłębiania się w szczegóły, za pomocą omawianego programu skonfigurują podstawowe i najpopularniejsze funkcje FSG. Można nawet powiedzieć, że wielu użytkowników przy zarządzania swoim FSG nie będzie miało najmniejszej nawet potrzeby korzystać z FSG za pomocą przeglądarki internetowej. Niemniej jednak, jeśli już znajdzie się użytkownik ambitny, który będzie chciał wykorzystać wszystkie możliwości drzemiące w testowanym urządzeniu, bez wykorzystania przeglądarki się nie obejdzie.

Jeśli już mówimy o Assistant, warto także wspomnieć o drugim ważnym programie dołączonym do testowanego urządzenia. Chodzi mianowicie o Acronis TrueImage. Program ten pozwoli wykonać kopię ważnych danych lub obraz całego dysku twardego i umieści ją na dysku twardym FSG. Tym samym, dzięki temu programowi nasze urządzenie nabierze cech serwera backupowego.

Zaawansowana konfiguracja FSG

Jak wspomnieliśmy, działania konfiguracyjne, które można przeprowadzić za pomocą programu Assistant dają tak naprawdę dostęp tylko do części funkcji FSG. Aby w pełni skorzystać z możliwości urządzenia, należy zalogować do niego poprzez wpisanie w okno przeglądarki internetowej //fsg albo http://192.168.1.1. Następnie należy jako nazwę użytkownika podać admin, oraz to samo słowo jako hasło (powtarzamy, hasło admina należy jak najszybciej zmienić – możliwość taka dostępna jest w sekcji Security na panelu konfiguracyjnym).

Pierwszym naszym krokiem powinno być połączenie FSG z urządzeniem udostępniającym łącze internetowe. Może być to np. modem ADSL. Połączenia dokonujemy oczywiście używając portu WAN zlokalizowanego na tylnej ściance urządzenia.

Kolejnym krokiem powinno być przejście do sekcji Connections i dalej do pozycji LAN. W tym miejscu można urządzeniu nadać nowy numer IP. Z kolei w sekcji WAN można ustawić adres IP, przy użyciu którego możliwy będzie dostęp do FSG z sieci zewnętrznych (np. Internetu). W tym miejscu należy także wprowadzić adres IP routera, o ile oczywiście FSG jako router pracować nie będzie, a jedynie zostanie podłączony do innego urządzenia pełniącego taką funkcję.

W sekcji Connections / WAN należy również skonfigurować inne parametry internetowe FSG, o ile będzie on pracował podłączony bezpośrednio do modemu ADSL.

Kilka słów o kontach założonych domyślnie w FSG. Freecom domyślnie posiada skonfigurowane konto admin oraz konto gościa. Pierwsze z kont umożliwia dostęp do wszystkich opcji FSG oraz do wszystkich folderów na nim zlokalizowanych. Konto to powinno być używane tylko do celów konfiguracyjnych. Jeśli jesteśmy jedynym użytkownikiem serwera, do codziennej pracy można używać konta gościa. Jednak w przypadku używania FSG przez wiele osób, ze względu na konieczność zróżnicowania dostępu do danych należy założyć na FSG dodatkowe konta użytkowników. Oczywiście, FSG umożliwia ustawianie zróżnicowanych praw dostępu do poszczególnych folderów. Kontami użytkowników można zarządzać poprzez tworzenie grup kont o zestandaryzowanych ustawieniach i prawach dostępu. FSG daje także możliwość tworzenia katalogów współdzielonych przez kilku użytkowników.


Freecom FSG-3 Storage Gateway


Freecom FSG-3 Storage Gateway


Freecom FSG-3 Storage Gateway

Warto pamiętać i wykorzystać fakt, iż Freecom daje możliwość skorzystania z bardzo wielu usług sieciowych. Przy czym, domyślnie włączone są jedynie opcje dostępu do plików w Windows poprzez protokół SMB oraz dostęp do urządzenia poprzez protokół HTTP. Użytkownik powinien samodzielnie skonfigurować parametry takich usług jak serwery HTTP, FTP, SSH.

Freecom jest także dobrym źródłem informacji… na temat samego siebie. W sekcji Information można dowiedzieć się choćby, iż systemem operacyjnym urządzenia jest Linux z jądrem 2.4.


Freecom FSG-3 Storage Gateway


Freecom FSG-3 Storage Gateway

W dziale Devices można z kolei uzyskać informację na temat wszystkich urządzeń podłączonych do serwera. Sekcja Information zawiera także log systemowy. Ta część programu konfiguracyjnego FSG może się przydać w celu diagnozowania potencjalnych usterek urządzenia.


Freecom FSG-3 Storage Gateway

W sekcji Hardware głównego panelu konfiguracyjnego można z kolei dokonać ustawień systemowych związanych z elementami sprzętowymi urządzenia. Co więcej, bieżącą konfigurację sprzętową FSG można dla bezpieczeństwa zachować na komputerze. W razie kłopotów, konfigurację taką można również przywrócić.


Freecom FSG-3 Storage Gateway

Ważnym elementem sekcji Hardware jest menu dotyczące wewnętrznego dysku twardego FSG. To tutaj można ustawić czas nieaktywności dysku, po którego upłynięciu dysk zostanie wyłączony. Dzięki temu zyskamy na ciszy (na marginesie, urządzenie w trybie aktywnej pracy jest dość głośne – słychać dysk oraz wiatraczek). A propos hałasu, sekcja Information zawiera ciekawą pozycję FSG Health. W tym miejscu można zmniejszyć lub zwiększyć prędkość obrotów wewnętrznego wiatraczka!


Freecom FSG-3 Storage Gateway

Dysk twardy można także sformatować. Tutaj jednak należy zachować szczególną ostrożność. Przed uruchomieniem formatowania wewnętrznego dysku FSG należy odłączyć wszystkie urządzenia USB, w przeciwnym razie one również zostaną sformatowane!


Freecom FSG-3 Storage Gateway

I na koniec ważna pozycja panelu konfiguracyjnego o znaczącej nazwie Update firmware. Tutaj, jak łatwo się domyślić, można zaktualizować wewnętrzne oprogramowanie urządzenia.

Usługi sieciowe FSG

Przejdźmy do kwintesencji możliwości urządzenia pretendującego do miana centrum sieci, czyli do usług sieciowych. Każda z usług „wbudowanych” w FSG ma swoją sekcję w menu konfiguracyjnym. Pierwszą usługą jest serwer DHCP. O tej funkcji już mówiliśmy wcześniej przy okazji konfigurowania połączenia z Internetem. Usługa ta umożliwia przydzielanie adresów IP urządzeniom podłączonym do portów LAN FSG. Jak wiadomo, w ramach serwera DHCP można przekazywać podłączonym komputerom adres bramy internetowej. Może to być adres samego FSG, ale również innego urządzenia, które w naszej sieci pełni taką rolę. W ramach DHCP można także skonfigurować zakres przydzielanych adresów IP, czas zwolnienia adresu IP oraz dystrybuowane adresy serwerów DNS.


Freecom FSG-3 Storage Gateway

Bardzo przydatną w polskich warunkach może być usługa Dynamic DNS. Umożliwia nadanie nazwy internetowej, takiej jak www.nazwa.pl dynamicznemu adresowi IP. Dzięki temu osoby posiadające łącze z dynamicznym adresem IP będą mogły również cieszyć się własną stroną WWW.

W tego typu urządzeniu nie mogło zabraknąć serwera WWW. Ponieważ sercem Freecom jest Linux, nic więc dziwnego, że w urządzeniu „zaszyto” popularny serwer Apache. Z punktu widzenia bezpieczeństwa warto wspomnieć, iż testowane urządzenie umożliwia udostępnianie stron za pomocą szyfrowanego połączenia SSL.

Jeśli jest serwer WWW, to nie mogło zabraknąć serwera FTP. Jego uruchomienie pozwala na udostępnianie w Internecie i sieci lokalnej plików. Również połączenie z serwerem FTP może być ustanowione za pomocą SSL.


Freecom FSG-3 Storage Gateway

Ciekawym dodatkiem jest serwer SSH. Serwer ten służy do ustanowienia bezpiecznego klienta terminalowego. Zasadniczo, usługa ta może być wykorzystywana do zestawienia połączenia do urządzenia FSG z Internetu (zdalne konfigurowanie).

Freecom oczywiście umożliwia także forwarding portów. Opcja ta przyda się tym wszystkim, którzy na swoich komputerach uruchamiają nietypowe usługi, a jednocześnie nie posiadają stałego numeru IP.


Freecom FSG-3 Storage Gateway

FSG – z kim i z czym

Z punktu widzenia funkcjonalności takich urządzeń jak FSG ważne jest, co i w jakiej ilości można do niech podłączyć. Najpierw wróćmy na chwilę do połączeń sieciowych. W zakładce połączenia (Connections) można skonfigurować FSG w zakresie połączeń LAN, WAN oraz VPN (Virtual Private Network).

Tu między innymi można uruchomić FSG w trybie klienta DHCP oraz uruchomić klienta DSL. Na tym etapie warto wiedzieć, że w przypadku opcji połączenia WAN, producent urządzenia przewidział dodatkową pozycję w postaci Opcji WAN. W tym miejscu można skonfigurować zaawansowane opcje tego połączenia. Warto je omówić. Pierwsza z nich pozwala ustawić MTU (czyli Maximum Transfer Unit) dla połączeń DSL. Kolejna opcja daje możliwość pingowania naszego serwera. Pewną ciekawostką jest także możliwość tzw. włączenia odsłonięcia hosta. Ta opcja pozwala ustawić jeden z komputerów podłączonych do FSG w trybie omijania zapory sieciowej. Oznacza to, iż taki komputer będzie funkcjonował jakby miał bezpośrednie połączenie do Internetu (z pominięciem stosowanych reguł filtrowania). Warto także zainteresować się możliwością włączenia klonowania adresu sprzętowego MAC (opcja ta jest dostępna w tym miejscu). Opcja ta pozwala ustawić dla FSG taki adres MAC, aby był on identyczny z adresem MAC, do którego dostawca Internetu przypisał łącze. Jak już wspomnieliśmy, FSG umożliwia także zestawianie (na stałe i tymczasowo) połączeń typu VPN. Do zestawienia takich połączeń można wykorzystać opcje szyfrowania ESP oraz IKE.


Freecom FSG-3 Storage Gateway


Freecom FSG-3 Storage Gateway


Freecom FSG-3 Storage Gateway


Freecom FSG-3 Storage Gateway

Ponieważ FSG dysponuje czteroma portami USB, daje to szerokie możliwości podłączania dodatkowych urządzeń. Mogą być to nośniki pamięci flash, dyski twarde czy napędy optyczne. Te ostatnie jednak działać będą wyłącznie w trybie do odczytu. Urządzenie USB, będące w tym przypadku formą pamięci masowej zostanie rozpoznane przez FSG, o ile zostanie sformatowane w jednym z następujących systemów plików: FAT32, NTFS, ext2, ext3, reiserfs, HFS. Do FSG można również podłączyć drukarkę USB. Drukarka powinna zostać rozpoznana przez FSG, a następnie zainstalowana z poziomu systemu operacyjnego. Do urządzenia można także podłączyć dysk Serial ATA. W tym celu konieczne jest wcześniejsze wyłączenie samego FSG. Dysk SATA (FSG posiada wbudowany interfejs SATA 150) po podłączeniu będzie dostępny przez FTP, HTTP oraz SMB.

Warto pamiętać, że urządzenia USB, foldery oraz sam dysk wewnętrzny FSG można z poziomu systemu operacyjnego zmapować i używać jak każdego innego dysku sieciowego, czy lokalnego.

Freecom FSG-3 Storage Gateway

Freecom FSG-3 Storage Gateway

Freecom FSG-3 Storage Gateway

Podsumowanie

Omawiane urządzenie bardzo przypadło nam do gustu. Można je wykorzystać na bardzo wiele sposobów. Prawdopodobnie najpopularniejszą kombinacją będzie serwer plików, przełącznik sieciowy i bramka do Internetu. A do wykorzystania jest jeszcze wiele usług sieciowych, hub USB oraz serwer wydruku. Na pochwałę zasługuje też świetny podręcznik w języku polskim i bardzo pomocny, zwłaszcza na początku użytkowania FSG, program Assistant. Na pochwałę także zasługuje przemyślany i bardzo ładny wygląd urządzenia.

Urządzenia ma także swoje wady. Przede wszystkim jest to hałas generowany przez wiatraczek (można jednak zmniejszyć jego prędkość), brak funkcji punktu dostępowego WLAN (pomimo istnienia diody WLAN i anteny – co jest zresztą dość zastanawiające; prawdopodobnie producent przewidział taką opcję w przyszłych modelach urządzenia). FSG jest także dość ubogi, jeśli idzie o funkcje z bezpieczeństwem. Można w sumie zapomnieć o wykorzystywaniu FSG jako samodzielnego firewalla. Także opcje związane z forwardingiem portów są dość ubogie. W następnej wersji urządzenia można byłoby się również pokusić o zaszyciu w urządzeniu serwera poczty. W końcu FSG będzie pracował najczęściej w małych sieciach biurowych. A w takich serwer pocztowy może być bardzo przydatny.

Do testów dostarczył: Freecom
Cena: 1299 zł z podatkiem VAT

Dodaj komentarz