Cisco i Apple zgodne w sprawie iPhone

Cisco i Apple ogłosiły osiągnięcie porozumienia w sprawie nazwy iPhone – najciekawsze detale umowy nie zostaną jednak zdradzone.

Po trwających miesiąc debatach nad prawem Apple do używania nazwy iPhone – znaku towarowego należącego do Cisco – przedstawicielom korporacji udało się wypracować warunki satysfakcjonujące obie strony. Ostatecznie zarówno Cisco jak i Apple będą sprzedawać produkty pod nazwą iPhone.

Cisco i Apple wycofają z sądów wytoczone w międzyczasie sprawy, ponadto oba przedsiębiorstwa rozpoczną współpracę w dziedzinie interoperacyjności, bezpieczeństwa oraz komunikacji (zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych).

Dokładne szczegóły porozumienia oraz wysokość opłat licencyjnych zostały określone jako poufne i nie zostaną zaprezentowane opinii publicznej.

Dodaj komentarz