10 Gigabit Ethernet w sieci ATMAN

25 września 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

ATM, operator sieci ATMAN, uruchomiło pierwszy międzyoperatorski styk w technologii 10 Gigabit Ethernet z siecią Telekomunikacji Polskiej.

Wcześniej funcjonujące punkty styku (w technologii Gigabit Ethernet) nie zapewniały możliwości rozwoju wymaganej przez szybki wzrost ruchu pomiędzy sieciami ATMAN i TP. Dotychczas istniejące łącza o przepustowości 10 Gb/s były wykorzystywane tylko we własnej sieci ATMAN.

Obecnie struktura ruchu IP w sieci ATMAN kształtuje się następująco: sieci zagraniczne – 6 dostawców, 12 portów Gigabit Ethernet; sieci krajowe poza TP – ponad 200 punktów styku, sumaryczne wykorzystanie około 20 Gb/s; styk z siecią TP – 1 port 10 Gigabit Ethernet, 2 porty Gigabit Ethernet.

W najbliższym czasie planowane jest również uruchomienie punktów styku 10 Gb/s z operatorami międzynarodowymi oraz przyłączenie do kolejnych europejskich węzłów międzyoperatorskich.