Wątek OpenOffice.org w raporcie o WSI

W opublikowanym wczoraj raporcie z likwidacji WSI można doszukać się wątku dotyczącego OpenOffice.org – sprawa należy do kategorii „zakulisowych”.

Nie ma sensu wertowanie stron raportu w poszukiwaniu informacji dotyczących pakietu biurowego czy też jego protoplasty; nie zostały one podane wprost. OOo – jak wynika z właściwości pliku pdf – brał czynny i świadomy udział w jego zapisywaniu.

Domniemanie pozwala także przypuszczać, że OpenOffice.org był obecny podczas całego procesu powstawania raportu, i to zarówno części jawnej, jak i utajnionej.

Kontaktem operacyjnym OpenOffice.org 2.0 był funkcjonariusz o kryptonimie „mlew”. Analiza dokumentu pozwala wysnuć uzasadniony skrót myślowy o niezbyt dobrej woli współpracy OOo i celowym sabotowaniu prac likwidatora WSI, czego najlepszym przykładem jest niekompetentny dobór miejsc umieszczenia w liczącym 374 strony tekście wszystkich trzech zakładek.

Dodaj komentarz