VMware w Connect Distribution

8 lipca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Connect Distribution, Autoryzowany Przedstawiciel na Polskę firmy VMware, informuje o wprowadzeniu do swojej oferty VMware Workstation 6 i VMware ACE 2.

Aplikacje oparte są na unikalnej technologii MultipleWorlds – tzw. „cienkiego klienta” rezydującego pomiędzy procesorem Intel a systemem operacyjnym. Dzięki rozwiązaniu VMware Workstation systemy operacyjne jak i aplikacje uruchamiane są wewnątrz tzw. maszyny wirtualnej.

Nowości oprogramowania VMware Workstation 6 to między innymi wsparcie dla Microsoft Windows Vista, możliwość wyświetlania wirtualnych maszyn na wielu monitorach, wsparcie dla USB 2.0 zawierające transfer danych high-speed, możliwość uruchamiania wirtualnych maszyn w tle bez uruchamiania interfejsu użytkownika na hoście, nowe narzędzie VMware Converter umożliwiające proste tworzenie nowej wirtualnej maszyny z dysku fizycznego, możliwość zdalnego dostępu do konsoli VMware za pomocą klienta VNC, integracja z Visual Studio i Eclipse oraz rozszerzone możliwości zapisu w pliku AVI wykonywanych czynności w wirtualnej maszynie.

VMware ACE 2 jest rozwiązaniem pozwalającym na ustandaryzowanie i zabezpieczenie środowisk PC w przedsiębiorstwie. VMware ACE 2 umożliwia centralne przygotowanie bezpiecznego środowiska dla wielu stacji roboczych z systemem operacyjnym i aplikacjami. Zapewnia również bezpieczeństwo danych oraz kontrolę dostępu do zasobów firmy. Dzięki zastosowaniu VMware ACE 2 administratorzy uzyskują możliwość łatwej kontroli cyklu życia aplikacji. Gotowe do użycia środowisko z systemem operacyjnym i aplikacjami może być dystrybuowane na nośnikach CD, DVD jak i pamięciach typu Pendrive.