TopAccess zarządza Toshibą

TopAccess to oprogramowanie pozwalające na zdalne zarządzanie urządzeniami Toshiby.

Narzędzie współdziała z konstrukcjami Toshiby opartymi na technologii e-BRIDGE. Urządzenia te posiadają oprócz standardowych narzędzi zarządzania, dostępnych dla wszystkich użytkowników, funkcje bardziej specjalistyczne dostępne tylko dla administratora.

TopAccess oprócz udostępnienia wszystkim użytkownikom wygodnej i szybkiej metody rejestrowania danych w szablonach i bazach kontaktów, udostępnia funkcje właściwe dla administratora, umożliwiające precyzyjne zarządzanie i określanie ustawień i zabezpieczeń takich jak hasła dostępu, kody departamentowe, zarządzanie użytkownikami i ich rozliczanie, konfiguracja urządzenia, rejestr zadań (logi) oraz ustawienia sieciowe.

TopAccessDocMon to aplikacja, która umożliwia użytkownikom m.in. monitorowanie stanu urządzenia, jego bieżących zadań oraz informacji o swoich zadaniach. Błyskawiczne komunikaty o błędach urządzenia czy nieprawidłowym wykonaniu zadania są wyświetlane jako alerty bezpośrednio na ekranie komputera (pop-up). Umożliwia to niezwłoczne podjęcie odpowiednich działań.
Narzędzie umożliwia także powiadomienie serwisu o ewentualnych awariach oraz automatyczne zamawianie materiałów eksploatacyjnych, pomaga w zdalnej diagnostyce a to minimalizuje ilość przestoi urządzenia. Funkcja powiadomienia serwisowego zbiera dane z liczników, komunikaty urządzenia i przesyła bezpośrednio do serwisu lub osób odpowiedzialnych za urządzenie pocztą elektroniczną lub zwykłym faksem.

Dodaj komentarz