Rozwój Gentoo/FreeBSD zatrzymany

9 stycznia 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Prace nad projektem mającym połączyć zalety Gentoo z FreeBSD zostały zawieszone, a kompilacje systemu zostały usunięte z serwerów – przyczyną są problemy z licencjonowaniem.

Sprawa jest poważna i dotyczy nie tylko projektu Gentoo/FreeBSD, ale także wszystkich pochodnych BSD korzystających z licencji BSD-4. Problem dotyka też najprawdopodobniej Open Darwina.

Punkt trzeci licencji głosi: „Wszystkie materiały promocyjne, w których wymienia się funkcje tego oprogramowania muszą zawierać następujące oświadczenie: Ten produkt zawiera oprogramowanie stworzone przez University of California, Berkeley oraz innych programistów„.

Ponieważ trudno określić jednoznacznie, co należy uznawać za materiał reklamowy – plakat, stoisko na targach, dokumentacja instalacji, artykuł w gazecie – może się okazać, że taka wzmianka, zawierająca informacje o UCB i wszystkich programistach biorących udział w tworzeniu kodu, powinna pojawiać się przy każdym publicznym użyciu nazwy oprogramowania korzystającego z licencji BSD.
Uniwersytet w Berkeley stara się pomóc developerom i oficjalnie zezwolił na odstąpienie od tego punktu umowy (co w praktyce jest jednoznaczne z przejściem na licencję BSD-3), jednakże takie pozwolenie musi być dane przez każdą z osób i instytucji wymienianych jako twórcy części kodu zawartego w systemie.