Rozszerzona oferta HP Enterprise Security Solutions

14 września 2011 0 przez Marcin Kaczmarek

Firma HP zaprezentowała nową ofertę rozwiązań Enterprise Security Solutions. Ma ona pomóc przedsiębiorstwom w opracowaniu i wdrożeniu kompleksowej strategii ochrony przed zagrożeniami i konsekwencjami wynikającymi z mobilności, przetwarzania w chmurze oraz powszechności mediów społecznościowych.

HP Enterprise Security Solutions udostępnia wszechstronne możliwości zarządzania bezpieczeństwem informacji w powiązaniu z nowoczesnymi technologiami zabezpieczeń. Zestaw nowych produktów do zarządzania ryzykiem i ochroną obejmuje m.in.:

  • rozwiązanie HP ArcSight Express 3.0 zapewniające zarządzanie logami, monitorowanie aktywności użytkowników i korelację zdarzeń, aby poprawić zdolność przedsiębiorstwa do szybkiego wykrywania cyberzagrożeń i zapobiegania im,
  • rozwiązanie HP Reputation Security Monitor udostępniające aktualizowaną w czasie rzeczywistym listę znanych "złych" adresów IP i DNS, aby pomóc w zwalczaniu ataków wykorzystujących luki w zabezpieczeniach aplikacji internetowych,
  • pakiet HP Fortify Software Security Center służący do testowania zabezpieczeń aplikacji i identyfikowania luk w zabezpieczeniach,
  • usługę HP TippingPoint Web Application Digital Vaccine (WebAppDV) 2.0 rozszerzającą zakres ochrony (filtry WebAppDV 2.0 pomagają odróżniać normalną działalność w sieci od szkodliwego ruchu sieciowego).

HP wprowadza także nowe usługi dla przedsiębiorstw:

  • Information Security Management (ISM) oferujące kompleksowe podejście do zarządzania regułami i procesami ochrony, ułatwiając klientom podejmowanie decyzji oraz minimalizację ryzyka,
  • usługę Enterprise Cloud Service – End Point Threat Management zapewniającą ochronę komputerów przed szkodliwym oprogramowaniem poprzez blokowanie nieautoryzowanej komunikacji oraz zapobieganie instalacji niechcianych programów,
  • usługi Security Information and Event Management umożliwiające rejestrowanie w dziennikach zdarzeń informacji istotnych dla bezpieczeństwa,
  • rozwiązanie HP Application Security Testing-as-a-Service pozwalające identyfikować i zamykać luki w zabezpieczeniach w warstwie aplikacji.

HP oferuje także Secure Boardroom – portal internetowy, który łączy istniejące źródła danych na temat bezpieczeństwa w jeden centralny system. Daje on kadrze kierowniczej oraz dyrektorom działów IT lepszy wgląd w sytuację dotyczącą bezpieczeństwa systemu informatycznego przedsiębiorstwa.