Raport – kto płaci na Linuksa?

4 kwietnia 2008 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Linux Foundation opublikowała raport omawiający zaangażowanie przedsiębiorstw w rozwój otwartego systemu operacyjnego.

W raporcie przeanalizowano pochodzące z minionych trzech lat dane na temat rozwoju kolejnych wersji jądra Linuksa, stanowiącego fundament wszystkich dystrybucji systemu – liczbę i częstotliwość wprowadzanych usprawnień, a także liczbę rozwijających jądro programistów oraz ich przynależność do różnych firm i organizacji.

Większość spośród ponad 1000 programistów pracujących obecnie nad jądrem to osoby zatrudnione w niemal dwustu firmach zaangażowanych w rozwój systemu i otrzymujące za tę pracę wynagrodzenie. Przeczy to mitowi o „hobbistycznej” naturze Linuksa, choć niezależni programiści tworzą co najmniej kilkanaście procent nowego kodu pojawiającego się w kolejnych wersjach jądra.

Największą (spośród pracujących w firmach) aktywność wykazują programiści Red Hat, których udział w całkowitej liczbie zmian wynosi 11,2 proc. (rok temu było to 14,4 proc.). Drugie miejsce zajmuje Novell, który w ciągu roku zwiększył swój udział dwuipółkrotnie: z 3,6 proc. do 8,9 proc. Następne miejsca zajmują: IBM, Intel, Linux Foundation, Consultant, SGI.

Firmy inwestują w rozwój Linuksa, wierząc, że dzięki większym możliwościom i jakości tego systemu ich produkty zyskają przewagę konkurencyjną. O słuszności takiego podejścia świadczy przykład Novella, który w 2007 roku podwoił sprzedaż licencji linuksowych (wzrost o 200 proc., podczas gdy w tym samym czasie cały rynek powiększył się o 22 proc.).