Podręcznik programowania baz danych SQL Server 2008 w ofercie Novatech

Firma Novatech – partner handlowy Microsoftu – rozszerzyła swoją ofertę o książkę „Programowanie Microsoft SQL Server 2008”. Pozycja jest wyczerpującym podręcznikiem programowania baz danych SQL Server w najnowszej wersji. Kompleksowe studium kluczowych funkcji SQL Server 2008 pomaga w rozwinięciu umiejętności programistycznych, a także prezentuje nowe możliwości oraz praktyczne wskazówki i użyteczne przykłady kodu, opracowane przez doświadczonych programistów. Książka jest lekturą obowiązkową dla wszystkich programistów Microsoft .NET oraz SQL Server, wykorzystujących dostęp do danych na poziomie bazy danych, logiki biznesowej lub prezentacji.

Z podręcznika czytelnik dowie się m.in., jak:

  • Wykonywać kwerendy na złożonych danych przy użyciu efektywnych rozszerzeń Transact-SQL
  • Wykorzystywać nowe funkcje nierelacyjne: tabele hierarchiczne,
    natywne przesyłanie strumieniowe plików oraz możliwości geoprzestrzenne
  • Eksploatować dane XML w bazie danych w celu budowania aplikacji obsługujących format XML
  • Przetwarzać i dostarczać dane przy użyciu technologii Microsoft LINQ, Entity Framework oraz wiązania danych
  • Implementować szyfrowanie na poziomie bazy danych oraz inspekcje serwera
  • Budować i utrzymywać hurtownie danych
  • Wykorzystywać usługi Microsoft Excel do budowania frontonów kostek OLAP oraz kwerend MDX do ich przetwarzania
  • Szybko i efektywnie integrować mechanizm wiązania danych z aplikacjami

Książka autorstwa Leonarda Lebela, Andrew J. Brusta oraz Stephena Forte
pierwotnie została wydana przez Microsoft PRESS pod koniec ubiegłego
roku. Została napisana w przejrzysty sposób, dzięki czemu czytelnik
szybko i bezproblemowo dotrze do interesujących go kwestii.

Dodaj komentarz