Pierwszy chętny na kupienie tajemnic Windows

Microsoft zawarł pierwszą umowę na odpłatne udostępnienie szczegółowych specyfikacji Windows – zatajanie tych informacji było przyczyną nałożenia na korporację kary przez Unię Europejską.

Pierwszym chętnym na informacje umożliwiające lepszą integrację opracowywanego oprogramowania z systemem Windows zostało Quest Software, przedsiębiorstwo specjalizujące się w zarządzaniu i integracji heterogenicznych środowisk IT. Microsoft poinformował, że prowadzi też rozmowy licencyjne z kilkoma innymi podmiotami.


Zawarcie umowy daje MS poważny argument w dyspucie z Komisją Europejską, która ostatnimi czasy wysyła sygnały o dołożeniu do już nałożonych kar – 497 mln euro za nadużywanie pozycji dominującej oraz 280,5 mln euro za zwłokę w wykonywaniu decyzji komisji – kolejnych sankcji finansowych.

„Quest zdecydował się na podpisanie umowy licencyjnej tego samego dnia, gdy Komisja Europejska kwestionowała wysokość opłaty – nawet pomimo tego, że warunki kontraktu zostały uzgodnione z Quest kilki tygodni wcześniej” – stwierdził przedstawiciel Microsoft. Quest otrzymał specyfikacje protokołów komunikacyjnych używanych przez serwery pracy zbiorowej.

Dodaj komentarz