PerformancePoint Server 2007 – testy zarządzania jakością

Microsoft poinformował o udostępnieniu wersji Community Technology Preview (CTP) oprogramowania PerformancePoint Server 2007.

Narzędzie, będące elementem Microsoft Office System, ułatwia monitorowanie, analizę działania przedsiębiorstwa i planowanie. PerformancePoint Server 2007 pojawi się na rynku w połowie 2007 roku. Z funkcjonalnością produktu można zapoznać się pobierając pierwsze fragmenty kodu ze strony connect.microsoft.com i testując jego możliwości w zakresie planowania, kosztorysowania, prognozowania, konsolidacji procesów finansowych i rejestrowania wyników w rzeczywistych środowiskach biznesowych.

Dostępne od dzisiaj wersje Community Technology Preview (CTP) umożliwią klientom i partnerom wspólnie z Microsoft weryfikować strategię, sposób implementacji oraz plan rozwoju produktu. Użytkownicy, którzy zarejestrują się podczas pobierania wersji CTP PerformancePoint Server 2007 ze stron internetowych Microsoft, uzyskają jednocześnie dostęp do materiałów szkoleniowych i specjalistycznych grup dyskusyjnych oraz możliwość otrzymania prywatnych sesji szkoleniowych.

„Wciąż inwestujemy w nasze rozwiązanie do analizy danych, aby zmniejszyć dystans między pracownikami a informacjami niezbędnymi do odnoszenia sukcesów biznesowych” – powiedział Jacek Maśliński z polskiego oddziału Microsoft – „Zakończony etap przybliża nas do ostatecznego celu, którym jest dostarczanie mechanizmów wspomagania decyzji i usprawnionego zarządzania wydajnością w skali całego przedsiębiorstwa”.
Wersja CTP 1 aplikacji PerformancePoint Server 2007 łączy funkcje planowania, kosztorysowania, prognozowania i konsolidacji procesów finansowych produktu o kryptonimie Biz# z mechanizmami rejestrowania wyników produktu Office Business Scorecard Manager Server 2005. Zaplanowana na początek 2007 roku wersja CTP 2 rozszerzy możliwości wersji CTP 1 o funkcje analityczne produktu ProClarity 6.2. Przed publiczną premierą produktu w połowie 2007 r. planowane jest udostępnienie jeszcze jednej lub dwóch wersji Community Technology Preview.

Dodaj komentarz