OOXML: Polska na nie?

19 sierpnia 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

W głosowaniu Komitetu Technicznego 171 do spraw Oprogramowania i Sieci Komputerowych 82% głosów oddano przeciwko normie DIS29500, czyli Office Open XML.

To jeszcze nie koniec opracowywania polskiego stanowisko w sprawie standaryzacji OOXML – teraz sprawą zajmie się Komitet Techniczny 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych.

To właśnie KT 182 prowadzi w – wyjątkowym trybie opiniowania – konsultacje wśród zainteresowanych środowisk: organizacji, przedsiębiorstw oraz jednostek administracji państwowej i samorządowej.

Ostateczne stanowisko PKN ma być wypracowane wspólnie w KT 171 i KT 182. Dziś już wiemy, że pierwszy głos jest na „nie”.