Nowy AirMagnet dla sieci WLAN 802.11n

24 maja 2008 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Na rynku pojawiły się dwa nowe produkty AirMagnet umożliwiające wdrażanie i zarządzanie sieciami w standardzie 802.11n, a także implementację standardu 802,11n w już istniejących sieciach.

AirMagnet Laptop Analyzer PRO 8.0 i AirMagnet Survey PRO 6.0 to najnowsze wersje mobilnych narzędzi do projektowania sieci WLAN 802.11n i rozwiązywania związanych z nimi problemów. Oba mają umożliwić administratorom uzyskanie faktycznej, a nie tylko teoretycznej wydajności 802.11n, a także dostosowanie standardu n do istniejącej sieci WLAN bez konieczności skomplikowanej i kosztownej modernizacji.

AirMagnet Laptop Analyzer PRO 8.0 (narzędzie do monitorowania i rozwiązywania problemów) oraz AirMagnet Survey PRO 6.0 (narzędzie do planowania i projektowania sieci WLAN) zostały wyposażone w funkcje, które informują użytkowników o możliwościach standardu 802.11n, pozwalają dokonać symulacji scenariuszy instalacji, optymalizują istniejące zabezpieczenia i pozwalają zarządzać wydajnością sieci. Mechanizm ekspercki AirWISE wyjaśnia i pomaga rozwiązać najczęstsze problemy, na jakie mogą się natknąć użytkownicy sieci 802.11n. Może także pomóc w odpowiedzi na pytania „Jak zmieni się przepustowość, jeżeli zastosuję nowe punkty dostępowe lub stacje klienckie w mojej sieci?” lub „Jakie są koszty obsługi urządzeń?”

Wśród nowych funkcji dostępnych w produktach AirMagnet warto zwrócić uwagę na narzędzie WLAN Throughput Simulator, które odczytuje aktualne dane na temat obecnej infrastruktury i oblicza przepustowość sieci oraz koszty dla określonych warunków. Umożliwia także przeprowadzanie symulacji nowych punktów dostępowych lub stacji o określonej wydajności i prezentację ich wpływu na wydajność.