Nowość w Novell Identity Manager

17 listopada 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz
Novell
poinformował o rozszerzeniu możliwości rozwiązania Identity Manager do
zarządzania cyfrową tożsamością użytkowników komputerów o moduł
inteligentnego konfigurowania kont pracowników.

Novell Identity Manager Roles Based Provisioning Module pozwala
definiować i przypisywać użytkownikom role, które określają uprawnienia
dostępu do aplikacji, systemów, danych i innych zasobów firmy.
Przedsiębiorstwa coraz chętniej wyposażają posiadaną infrastrukturę do
zarządzania tożsamością o mechanizm zarządzania rolami, takie jak Roles
Based Provisioning Module firmy Novell, gdyż wspomaga on egzekwowanie
rygorystycznej polityki prywatności i dostosowywanie do zmieniających
się przepisów i regulacji.

Novell Identity Manager Roles Based Provisioning Module zmniejsza
złożoność i koszt zarządzania tożsamością oraz bezpieczeństwem, gdyż
usprawnia przyznawanie praw dostępu do różnorodnych zasobów – aplikacji
biznesowych, systemów komunikacji, firmowych danych, czy systemów
bezpieczeństwa budynków – w oparciu o role pełnione przez użytkowników
w organizacji.

Uprawnienia przyznawane są odpowiednio do zajmowanego stanowiska (np.
pracownika działu obsługi klienta), działu (np. marketingu) bądź
konkretnych zadań przypisanych danej osobie. Wszystko to zmniejsza
liczbę czynności administracyjnych związanych z przyznawaniem,
odbieraniem i weryfikacją praw dostępu. Organizacje, w których wymagany
jest podwyższony poziom bezpieczeństwa, takie jak instytucje finansowe
czy placówki służby zdrowia, mogą dzięki temu oprogramowaniu
zagwarantować, że prawa dostępu wynikające z funkcji każdego pracownika
są zgodne z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi.