Nowe oblicze CDN OPT!MA

Na rynek trafiła nowa wersja zintegrowanego systemu Comarch CDN OPT!MA do zarządzania i księgowości dla małych
oraz średnich przedsiębiorstw oraz biur rachunkowych.

CDN OPT!MA v. 11.0 to rozwiązania dedykowane jednostkom budżetowym i firmom usługowym. System wspiera dotychczasowych użytkowników, w tym biura rachunkowe, w zakresie procesów biznesowych związanych z przełomem roku, wychodzi także naprzeciw najnowszym zmianom w Ordynacji Podatkowej, umożliwiającym podatnikom składanie do Urzędu Skarbowego deklaracji w formie elektronicznej, czyli e-deklaracje (PIT-4, PIT-8a, VAT-7) oraz zaczytywanie kursów walut ustalanych przez NBP.

Dzięki nowej wersji pakietu można łatwiej przeprowadzić inwentaryzację, dokonywać automatycznego przeszacowania środków pieniężnych na dzień bilansowy, usprawnić proces obsługi klienta w obszarze działalności usługowej poprzez możliwość wystawiania faktur cyklicznych.

„CDN OPT!MA jest to jak dotąd jedyny polski system do zarządzania firmą i księgowością, o którego jakości świadczy godło promocyjne Teraz Polska” – mówi Zbigniew Rymarczyk, Wiceprezes Comarch – „Wyróżnikami naszej oferty są możliwość dzierżawy przez Internet i model pracy rozproszonej, pozwalający obsłużyć firmy o rozległej strukturze. Nowa wersja CDN OPT!MA wprowadza kolejny wyróżnik, jakim jest funkcjonalność wykorzystująca możliwości Internetu w zakresie księgowości”.

Dodaj komentarz