Nowe możliwości CDN OPT!MA

Pojawiła się nowa wersja popularnego programu do zarządzania firmą.
Comarch udostępnił nową wersję CDN OPT!MA, popularnego programu do zarządzania firmą dla małych i średnich przedsiębiorstw. Najważniejszymi zmianami dziesiątej wersji programu jest rozszerzenie funkcjonalności o narzędzia usprawniające zarządzanie gospodarką magazynową, zasobami ludzkimi oraz czasem pracy.

„Nowe funkcjonalności to nasza odpowiedź na podnoszoną przez polskich przedsiębiorców kwestię szeroko pojętej polityki zarządzania zasobami przedsiębiorstwa jako kluczowego determinantu wyniku finansowego firmy. Wprowadzone funkcjonalności dodawania zamienników, sprzedaży z wielu magazynów i zarządzania atrybutami towarów znacznie ułatwią pracę firmom korzystającym do tej pory z innego oprogramowania oraz poprawią wygodę i szybkość działania naszych dotychczasowym klientów” – mówi Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes Comarch odpowiedzialny za sektor ERP.

Oprócz udoskonalenia zarządzania gospodarką magazynową, CDN OPT!MA ver. 10.0 umożliwia efektywniejsze zarządzanie czasem pracy oraz kontrolę nad działaniami poszczególnych pracowników firmy przy wsparciu modułu CRM. Udoskonalenia objęły też wszystkie pozostałe moduły programu. Więcej informacji o dziesiątej wersji CDN OPT!MA można znaleźć na witrynie Comarch.

Dodaj komentarz