Nowa wersja CA Spectrum

4 lipca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

CA zaprezentowała najnowszą wersję oprogramowania CA SPECTRUM Network Fault Manager r8.1.

CA SPECTRUM r8.1 jest pierwszym produktem, który integruje funkcję „wykrywania zmian”\” konfiguracji sieciowej z zaawansowanymi możliwościami analizy przyczyn źródłowych. Pozwala to wykrywać zarówno problemy wynikające z błędów ludzkich, jak i klasyczne błędy techniczne w jednym, zoptymalizowanym procesie diagnozowania sieci. Znacznie podnosi to poziom obsługi i przyspiesza naprawę awarii.

Błędy człowieka to jedna z najczęstszych przyczyn awarii sieci. Jednak inne produkty do zarządzania awariami nie są w stanie automatycznie korelować takich błędów ze zdarzeniami sieciowymi. Utrudnia to zespołom zarządzającym siecią szybkie wykrywanie i naprawianie błędów ludzkich, które zakłócają działanie usług. Oprogramowanie CA SPECTRUM r8.1 rozwiązuje ten problem, integrując inteligentne funkcje analizy konfiguracji z opatentowanymi narzędziami do analizy przyczyn pierwotnych.

Oprócz nowo wprowadzonych zintegrowanych rozwiązań pogłębiono także integrację między CA SPECTRUM r8.1 i eHealth, oprogramowaniem do zarządzania wydajnością sieci. Umożliwia to prewencyjne przeciwdziałanie potencjalnym problemom z wydajnością poprzez korelację analizy trendów oprogramowania eHealth z analizą skutków przeprowadzaną przez mechanizm CA SPECTRUM. W nowej wersji rozszerzono również integrację z rozwiązaniem Unicenter Network and Systems Management, sztandarowym produktem firmy CA do zarządzania systemami i dostępnością usług.