Nowa wersja AquaLogic Analytics

26 czerwca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Oprogramowanie umożliwia przedsiębiorstwom prowadzenie zintegrowanego monitoringu wykorzystania zasobów i zdarzeń zachodzących w infrastrukturze informatycznej.

Zapewnia też narzędzia analityczne do aplikacji internetowych, portali i korporacyjnych aplikacji hybrydowych oraz obsługę oprogramowania BEA AquaLogic Ensemble, BEA AquaLogic Interaction i BEA WebLogic Portal. Nowa wersja oprogramowania ma pomóc klientom w zwiększeniu zwrotu z inwestycji we wdrażane aplikacje, w tym aplikacje portalowe.

Prowadzić ma do tego lepsze zrozumienie prawidłowości w wykorzystaniu zasobów, ulepszanie projektów aplikacji portalowych i internetowych, zarządzanie treścią oraz planowanie inwestycji w złożone aplikacje dla przedsiębiorstw.

Projekt oprogramowania BEA AquaLogic Analytics 2.1 zakłada też obsługę przyszłej wersji BEA AquaLogic Ensemble, rozbudowanego systemu do zarządzania zasobami internetowymi – aplikacjami, elementami, widgetami i programowalnymi funkcjami – który umożliwia włączanie ich do nowych lub istniejących już aplikacji internetowych.