Novell: GPL v3 moża zagrozić naszej działalności

Zgodnie z zapowiedziami, Novell opublikował część zapisów porozumienia patentowego zawartego z Microsoft, w sprawozdaniu finansowym można także znaleźć ocenę zagrożenia wprowadzenia trzeciej wersji GPL dla działalności Novella.
W raporcie finansowym złożonym w SEC odnajdujemy stwierdzenie, że Novell podpisał z Microsoftem trzy porozumienia: o współpracy biznesowej, technicznej oraz patentowej (strony 55 oraz 119-120

W ramach pierwszej umowy przedsiębiorstwa zobowiązały się do wspólnego oferowania SLES oraz Windows Server. Oferta jest kierowana głównie do klientów wykorzystujących wirtuzalizację. Ponadto Microsoft kupił od Novell za 240 mln dolarów kupony na pomoc techniczną na SLES, z opcją wykorzystania ich dla własnych potrzeb lub odsprzedania.

Ponadto MS będzie wydawał rocznie 12 mln dolarów na promocję współpracy Linuksa i Windows w ramach wirtualizacji oraz 34 mln dolarów na zespół pracowników mających za zadanie sprzedawać wspólną ofertę.

Porozumienie techniczne zakłada sponsorowanie przez Microsoft prac nad ulepszeniem współpracy Windows oraz SLES w ramach wirtualizacji, stworzenie narzędzi do zarządzania środowiskami heterogenicznymi, stworzenie translatorów między formatami Microsoft Office oraz OpenOffice.org oraz współpracę w ulepszaniu interpoeracyjności między Microsoft Active Directory oraz Novell eDirectory.

Porozumienie patentowe zakłada, że ani Microsoft, ani Novell nie będzie pozywał użytkowników oprogramowania i usług drugiej strony (za które pobierana jest opłata bezpośrednia lub pośrednia) za korzystanie z produktów, w których można dopatrzeć się naruszenia patentów. Obie strony zwolniły się ponadto wzajemnie z roszczeń dotyczących łamania patentów w oprogramowaniu powstałym przed 2 listopada 2006; w tym wypadku istnieje kilka wyjątków. Microsoft zapłacił Novellowi 108 mln dolarów, Novell zaś będzie wnosił na rzecz Microsoft płaty licencyjne od sprzedawanych przez siebie produktów.

Pełny tekst raportu można znaleźć tutaj.

W ramach analiz przedstawionych w raporcie można także zapoznać się z zapatrywaniem Novella na wprowadzenie GPL w wersji 3 (strona 18). Novell informuje, że wprowadzenie nowej rewizji licencji może wpłynąc negatywnie na osiągane przez przedsiębiorstwo wyniki.

Twórcy raportu przewidują także, że z chwilą rozpoczęcia obowiązywania licencji GPL v3 Microsoft wycofa się z dystrybuowania SUSE, by chronić swoją własność patentową.

Dodaj komentarz