Microsoft wchodzi w Open Source

27 maja 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Microsoft stworzył cztery projekty Open Source, któych zadaniem jest dostarczenie mechanizmów zarządzania tożsamością i identyfikowania użytkowników Internetu.

„Nasi klienci oczekują od nas zapewnienia interoperacyjności między rozwiązaniami opracowanymi przez Microsoft oraz innymi platformami oraz technologiami. Z tego powodu przyjęliśmy bardzo pragmatyczny punkt widzenia na interoperacyjność” – zapewnia Bob Muglia z działu Server and Tools Business w Microsoft.

W ramach projektów powstanie kod Java dla platforma Sun Java System Web Servers, Apache Tomcat i IBM WebSphere Application Server. Serwer Apache doczeka się ponadto rozwiązań napisanych w Ruby on Rails oraz PHP. Microsoft zapowiada także opracowanie biblioteki w C, która będize neizależna platformowo.

Projekty hostowane są na SourceForge.Net oraz RubyForge.