Microsoft uruchamia SDPS

24 maja 2008 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Klienci, którzy kupili oprogramowanie Microsoft Office SharePoint Server 2007 i są zarejestrowani jako uczestnicy programu Volume Licensing Software Assurance, mogą już korzystać z usług SharePoint Deployment Planning Services (SDPS).

Usługi SDPS to zbiór nowych narzędzi i materiałów dla partnerów zajmujących się oprogramowaniem SharePoint, udostępnianych im z myślą o klientach. Narzędzia te obejmują szablony planów wdrażania platformy SharePoint, dokumenty zawierające wskazówki na temat projektowania architektury oraz instrukcje wdrażania zespołów serwerów SharePoint.

Partnerzy firmy Microsoft certyfikowani w zakresach Information Worker Portals and Collaboration, Enterprise Content Management lub Search mogą podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać certyfikat uprawniający do uczestnictwa w programie SDPS. W zamian za to będą wynagradzani przez firmę Microsoft za doradzanie klientom przy planowaniu wdrożeń.

Usługi SDPS są częścią okresowej aktualizacji rozbudowanego programu serwisowego Microsoft Software Assurance, który umożliwia klientom dostęp do najnowszych technologii i ofert pozwalających zwiększyć produktywność, takich jak aktualizacje produktów, szkolenia, pomoc techniczna i usługi.